Operarios do Concello de Catoira están a traballar no acondicionamento dos xardíns das antigas vivendas dos mestres para convertelas en parcelas de cultivo para uso educativo.
Nunha primeira fase estase actuando nas parcelas máis próximas ao edificio do comedor. Dúas delas xa foron adxudicadas a dous cursos de Primaria, e conforme vaian estando listas iranse repartindo entre os cursos restantes.
Esta iniciativa abre un amplo abano de posibilidades educativas, que van desde a sensibilización sobre o coidado do medio natural ata o traballo de contidos curriculares específicos. Mediante o proceso de cultivo de diferentes hortalizas o alumnado pode aprender dun xeito práctico sobre agricultura, bioloxía, nutrición ou traballar valores como o respecto ao medio, a responsabilidade ou o traballo en equipo.
Top