APERTURA DO PRAZO DE INSCRIPCIÓN PARA A ESCOLA MUNICIPAL DE TEATRO

Este venres, día 24 de setembro terá lugar a reunión de inicio do novo curso de teatro. Anotaranse as persoas interesadas nas actividades de outono-inverno e explicaranse as mesmas.
Os horarios, tanto deste coma dos demáis venres de actividade serán o seguintes:
– 17:30 horas – Grupo do CEMUMA (no CEMUMA).
– 19:00 horas – Grupo infantil (na Baiuca)
– 20:00 horas – Grupo adultos (na Baiuca)

AVISO SOBRE A CONCENTRACIÓN PARCELARIA

Comúnicase a todos os interesados na zona de concentración parcelaria de Catoira Norte e Catoira Sur que, por resolución da directora xeral de Desenvolvemento Rural do 7 de setembro de 2021, só se tramitarán as solicitudes de cambio de titularidade que se presenten antes do 15 de outubro de 2021.

Transcorrida a dita data e ata o momento de aprobación do acordo, unicamente se admitirán as solicitudes de cambio de titularidade de parcelas de achega sempre e cando o cambio afecte á totalidade das parcelas achegadas por unha persoa titular e a transmisión se faga íntegramente a outra, coa excepción dos cambios derivados de sentenzas xudiciais firmes.

Aviso sobre as actividades de verán

Debido ás circunstancias derivadas pola pandemia da COVID 19, que neste ano nos afectou no desenvolvemento das actividades de verán que organiza o Concello, Comunícaselles ás/os nais/pais daqueles menores que non asistiron no mes de agosto e que estean interesadas no reintegro da cuota que abonaron para participar nas actividades lúdicas ou deportivas, que poderán pasar polas dependencias municipais durante o mes de setembro.

PROGRAMA DE TERMALISMO SOCIAL DO IMSERSO 2021/2022

REQUISITOS:

Ser pensionista de xubilación ou incapacidade permanente do Sistema de Seguridade Social español.

Ser pensionista de viuvedade con 55 ou máis anos cumpridos.

Pensionistas por outros conceptos, ou perceptor de prestacións ou subsidios de desemprego, en tódolos casos con 60 anos cumpridos.

Ser asegurado ou beneficiario do sistema da Seguridade Social, con 65 anos ou máis de idade.

(O/A cónxuxe/parella non é necesario que reúna os requisitos de idade e pensión).

INFORMACIÓN: Servizos Sociais Comunitarios do Concello.

PRAZO: ata o 30 de setembro de 2021.

 

O CONCELLO DE CATOIRA CONTARÁ CUNHA AULA MENTOR OPERATIVA DENDE O MES DE OUTUBRO

En novembro o alcalde de Catoira e a secretaria xeral de Formación Profesional do Ministerio de Educación e FP, asinaron o convenio de colaboración para a posta en marcha dunha Aula Mentor no municipio.

A aula estará situada nas instalacións da aula municipal de informática, a Aula CeMIT, ubicada na rúa do Concello, 14. Trátase dun espazo físico, orientado a facilitar o acceso e matrícula no programa de formación aberta Mentor, para persoas con dificultades no acceso a equipos e redes telemáticas.

Aula Mentor é un programa de formación non regulada a través de internet, flexible e con titorización personalizada, dirixido a persoas adultas maiores de 18 anos.  O programa ten como obxectivos: contribuír á mellora da cualificación profesional e formación cultural das persoas adultas, promover o desenvolvemento das súas capacidades e competencias no uso das TIC, e poñer á disposición da veciñanza unha oferta formativa de calidade e sensible ás necesidades do ámbito rural.

O Programa Aula Mentor conta cunha oferta formativa de máis de 200 cursos referenciados ao Catálogo Nacional de Cualificaciones Profesionales polo que existe a posibilidade de acumular e capitalizar aprendizaxes que son susceptibles de recoñecemento na educación regulada a través dos Procedementos de Evaluación e Acreditación de Competencias. Ditos cursos abranguen diferentes áreas, como comercio, informática, hostalaría, finanzas, dependencia, igualdade, etc.  Tódolos cursos do Programa Aula Mentor contan cun acompañamento e titoría telemática personalizada, ademáis do apoio presencial que prestan os administradores de cada unha das aulas. Trátase de cursos de formación cunha duración de 30 a 50 horas lectivas impartidas ao longo de dous meses cun  custo da matrícula de 48 euros por curso.

A Aula Mentor estará activa  dende o mes de outubro e a formación pode seguirse desde o propio domicilio ou ben desde a Aula Mentor. Para obter máis información poden chamar ao teléfono da Aula Mentor 616842467 en horario de 9:30 a 14:00 horas, e poden consultar a oferta formativa de cursos na web oficial da Aula Mentor www.aulamentor.es.

O CONCELLO PON A PUNTO AS INSTALACIÓNS DO COLEXIO PROGRESO

O concello de Catoira pon a punto as instalacións do colexio Progreso, que estarán listas para o comezo do curso.

O CONCELLO CONTINÚA CO MANTEMENTO DE FONTES E LAVADOIROS

O concello de Catoira continúa co mantemento e arranxo das fontes e lavadoiros do termo municipal.

Sustitución e arranxo dos canos de fonte Mosteira (San salvador)

Roza de maleza na contorna dos lavadoiros.

Top