Corporación municipal

Equipo de Goberno

Alcaldía-presidencia:

Concellarías:

  • Raúl Gómez Pato (BNG) – Primeiro tenente de alcalde. Concelleiro delegado titular da Área de Cultura, Patrimonio, Promoción Turística e Deportes. Tel. 698127564 / Correo: raul@catoira.gal
  • María Paz Correa (BNG) – Segunda tenente de alcalde. Concelleira delegada titular da Área de Servizos Sociais, Igualdade e Diversidade e Muller. Tel. 698127563 / Correo: maria@catoira.gal
  • Vanesa Pérez Lorenzo (BNG) – Terceira tenente de alcalde. Concelleira delegada titular da Área de Obras e Servizos Municipais, Xestión do Territorio e Sostibilidade. Tel. 698127561 / Correo: vanesa@catoira.gal
  • Roberto Ferreira Fabeiro (BNG) – Concelleiro delegado titular da Área de Rural, Transparencia e Participación Veciñal. Tel. 698127567 / Correo: roberto@catoira.gal
  • Tamara Torres Rodríguez (BNG) – Concelleira delegada titular da Área de Mocidade, Ensino e Normalización Lingüística. Tel. 698127566 / Correo: tamara@catoira.gal

Oposición

  • Iván Caamaño Fernández (PPdeG)
  • Gustavo Comparada Guerra (PPdeG)
  • Estefanía Frieiro Rey (PPdeG)
  • Alberto García García (PSdeG-PSOE)
  • Francisco Javier César Costoya (PSdeG-PSOE)
Top