Corporación municipal

Equipo de Gobierno

Alcaldía-presidencia:

Alberto García García (PSdG-PSOE)

Concejalías:

Roberto Bouzón Torres (PSdG-PSOE)
Francisco Javier César Costoya (PSdG-PSOE)
Purificación Quintas Riveiro (PSdG-PSOE)
Daniel Touriño Grela (PSdG-PSOE)

Oposición

Xoán Xosé Castaño Conde (BNG)
María Paz Correa (BNG)
José Gonzalo López Fernández (BNG)
Iván Caamaño Fernández (PPdeG)
Gustavo Comparada Guerra (PPdeG)
Estefanía Frieiro Rey (PPdeG)

Top

Edificio Multiusos Rúa do Concello, 1 36612, Catoira (Pontevedra)

Tf. 986 54 60 14

concello.catoira@eidolocal.es