En cumprimento da obriga establecida no Regulamento (UE) xeral de protección de datos, 2016/679 do Parlamento Europeo e do Consello, do 27 de abril de 2016, o Concello de Catoira elabora o rexistro de actividades do tratamento (artigo 30). A entidade responsable da xestión do inventario é o propio Concello e a finalidade do tratamento dos datos correspóndese con cada unha das actividades de tratamento realizadas.

 

Datos da institución responsable:

 

A continuación, recóllese a listaxe en orde alfabética con cada un dos tratamentos de datos.

Top