Concello de Catoira
Edificio Multiusos
Rúa do Concello, 1
36612
Catoira (Pontevedra)
Tf. 986 54 60 14
Fax. 986 54 62 17
www.catoira.gal
concello.catoira@eidolocal.es
Horario: 9:00 – 14:30 h. (de luns a vernes)
16:00 – 19:00 h. (os luns)

Neste departamento poden realizar consultas e xestións relacionadas coa administración e os servizos públicos:

  • Padrón de habitantes: alta, baixa, cambio de domicilio, certificado de convivencia, certificado de empadroamento.
    Rexistro: compulsa de documentos, xanela única.
  • Servizos de abastecemento de auga, recollida de lixo e rede de sumidoiros: solicitudes de alta/baixa, cambio de titular, reclamacións.
  • Taxas e impostos: imposto de actividades económicas, imposto sobre bens inmobles, imposto de construción, imposto de vehículos.
  • Domiciliación de recibos municipais.
  • Rexistro de cans perigosos.
  • Licenzas: apertura de actividades clasificadas, espectáculos públicos, apertura de establecementos.
Top