Horario: martes e xoves de 9.00 a 14.30 h. (Casa do Concello).

Funcións:

  • Información, asesoramento tramitación de axudas e programas dirixidos a terceira idade, muller, discapacitados, drogodependentes, emigrantes/inmigrantes, infancia e outros colectivos desfavorecidos.
  • Programa de educación familiar.
  • Programa de prevención das drogodependencias.
  • Programa de prevención da obesidade infantil.
  • Programa de educación familiar.
  • Centro de información á muller.
  • Actos de conmemoración do Día da non violencia contra a muller e do Día da Muller.
  • Organización de accións formativas.
  • Organización de actividades de lecer e xestión de programas doutras administracións: viaxes, Programa diúrno de balnearios, turismo social e termalismo do IMSERSO, Encontro “Os Nosos Maiores”.
Top