Unha empresa de loxística instálase no parque empresarial de Catoira

A empresa de transportes LOXÍSTICA GARMOU trasladará a súa sede social e instalacións dende Ribeira ao polígono de SEA en Catoira de forma “inminente”. Así o confirmou o representante da firma este luns nun encontro co alcalde Xoán Castaño, a concelleira de Obras Vanesa Pérez e a xerente de Suelo Empresarial del Atlántico –entidade que xestiona o polígono-, Beatriz Sestayo.
A empresa de transportes pedirá en breve a licenza para levantar unha nave de 2.000 metros cadrados, oficinas e un lavadoiro ecolóxico que recupera o 80% da auga utilizada, cun investimento de preto dun millón de euros.
Xoán Castaño destaca que a instalación da firma suporá importantes ingresos para as arcas municipais e anima a máis compañías a ocupar o parque empresarial.

 

Bolsa de emprego de auxiliares administrativos

Publícase a resolución de impugnacións e cualificación definitiva do exame test.

ACTA DEFINITIVA FASE OPOSICIÓN

Publícase a acta de constitución do tribunal, resolución de impugnacións e calificación do exame test, así como o novo cadro de respostas.

ACTA TRIBUNAL FASE OPOSICIÓN

FOLLA CORRECCIÓN 2

 

Publícase o test e o cadro de respostas do exercicio da fase de oposición para a selección de integrantes da bolsa de emprego de auxiliar administrativo.

Test: TEST BOLSA ADVO

Cadro de respostas:  CORRECCIÓN TEST

 

Publícase a aprobación da lista definitiva de persoas aspirantes admitidas e excluídas para participar no proceso de selección das/dos integrantes dunha Bolsa de Emprego de Auxiliares Administrativos, designación do tribunal e datas da súa constitución e de realización do exercicio de oposición.

RESOLUCIÓN LISTA DEFINITIVA, TRIBUNAL E DATA EXAME

https://catoira.sedelectronica.gal/board/9753e838-f59b-11de-b600-00237da12c6a/

 

Catoira participa no Programa Integrado de Emprego do Baixo Ulla

Un total de 20 mulleres e 4 homes de Catoira participan no Programa Integrado de Emprego do Baixo Ulla que foi presentado onte.
Nesta iniciativa participan, ademais do Concello de Catoira, os municipios de Valga, Pontecesures, Padrón, Rois e Dodro, sumando un centenar de persoas beneficiarias/os.
Desde agora e ata novembro, vaise realizar un conxunto de accións para facilitar a súa inserción no mercado laboral. O programa céntrase especialmente nos sectores da loxística e comercio, hostalaría e turismo, industrias alimentarias, metalurxia, téxtil, servizos comunitarios e agrario e forestal.

Festa de Entroido 2024

Dado que as previsións indican que pola tarde non choverá en Catoira, celebrarse o desfile a partir das 17:30 h desde a praza Dr Vázquez, pola Rúa da Estación, Avenida da Ponte, ata o Pavillón Municipal de Deportes.

 

 

 

 

 

Ante a previsión de chuvia para este domingo 11, a festa de Entroido será no Pavillón de Deportes a partir das 18:00 horas.

Non obstante, se o domingo a previsión fose máis favorable, faríamos o desfile desde a praza Dr Vázquez, pola Rúa da Estación, Avenida da Ponte, ata o Pavillón. Sobre isto informaremos o domingo pola mañá a través da web catoira.gal e redes sociais. A participación neste desfile non será obrigatoria nin tida en conta polo xurado.

Ábrese o proceso de licitación para a xestión da Escola Municipal de Teatro

O Concello de Catoira abre o proceso de licitación para a xestión da Escola Municipal de Teatro. Seguindo un proceso aberto e transparente, o Goberno Local aposta, deste xeito, por consolidar e darlle estabilidade a esta entidade, un importante motor na dinamización cultural e social no concello.

As persoas interesadas poden presentar as súas ofertas ata o día 20 de febreiro. Pódese consultar toda a información na Plataforma de Contratación do Sector Público:

https://contrataciondelestado.es/wps/poc?uri=deeplink:detalle_licitacion&idEvl=iLSnMUj3ohe7JOCXkOhcDg%3D%3D

 

Convócase unha reunión sobre a Romaría Vikinga

O equipo do Goberno Local, coa intención de escoitar e implicar á veciñanza de Catoira na organización da Romaría Vikinga 2024, convoca unha xuntanza para todos os colectivos culturais, asociacións e persoas interesadas en participar e/ou achegar ideas e propostas para a programación da festa.
A xuntanza terá lugar o venres 12 de xaneiro ás 20:00 horas na sala Celso Emilio Ferreiro (Edificio Multiusos).

A DEPUTACIÓN PROVINCIAL DE PONTEVEDRA CONCEDE SUBVENCIÓN AO CONCELLO DE CATOIRA PARA A PRESTACIÓN DE SERVIZOS DE INFORMACIÓN EN OFICINAS DE TURISMO

A Deputación Provincial de Pontevedra concedeu ao Concello de Catoira una SUBVENCIÓN PARA O FINANCIAMENTO DOS CUSTOS DA PRESTACIÓN DE SERVIZOS DE INFORMACIÓN E ATENCIÓN AO PÚBLICO NA OFICINA DE TURISMO DE CATOIRA, adherida á Rede de Oficinas de Turismo INFO Rías Baixas, para o ano 2023.

A subvención, por importe de 6.241,27 euros, foi concedida pola Xunta de Goberno da Deputación Provincial na sesión ordinaria do día 13 de xaneiro de 2023, logo de ser solicitada polo Concello de Catoira ao abeiro da correspondente convocatoria.

A prestación do servizo realizouse durante 6 meses, entre o 30 de maio e o 29 de novembro de 2023. O pagamento da citada subvención farase una vez remitida á Deputación Provincial a documentación xustificativa na forma e prazo indicado nas Bases Reguladoras da convocatoria.

ANUNCIO SUBVENCIÓN INFORMADOR TURÍSTICO

O CONCELLO DE CATOIRA PON EN MARCHA UN PROGRAMA DE EMPREGO INTEGRADO E INNOVADOR PARA FACILITAR QUE A VECIÑANZA CONSIGA TRABALLO

As persoas participantes recibirán orientación personalizada, formación, unha axuda de 10 euros por día de asistencia ademais de formar parte dunha bolsa de emprego.

A iniciativa, con 100 prazas dispoñibles, céntrase nos sectores de máis potencial de colocación na comarca, onde se farán prácticas en empresas.

BANDO PLAN INTEGRADO EMPREGO

100 PRAZAS  PARA  PERSOAS DEMANDANTES DE EMPREGO

O Progama lntegrado de Emprego 2023/2024, cofinanciado pola Xunta de Galicia e o Servizo Público de Emprego Estatal, está a seleccionar as persoas beneficiarias das súas accións nos concellos de Padrón, Valga,  Rois, Catoira, Pontecesures e Dodro.

Este Progama está dirixido a mellorar a empregabilidade de persoas en situación de desemprego mediante a combinación das seguintes actuacións:

  • Información, orientación e asesoramento laboral individualizado
  • Formación para o emprego nos sectores seguintes: LOXÍSTICA E COMERCIO, SERVIZOS Á COMUNIDADE, INDUSTRIAS ALIMENTARIAS, TÉXTIL, HOSTALARÍA E TURISMO, FABRICACIÓN MECÁNICA, ADMINISTRACIÓN E XESTIÓN.
  • Obradoiros de coaching, de intelixencia emocional, de habilidades sociais, de entrevistas laborais e de mobilidade laboral.
  • Accións de intermediación con empresas, fomento do autoemprego e o emprendemento.
  • Realización de prácticas non laborais

As persoas beneficiarias do Programa terán dereito a unha bolsa de 10€ por día de asistencia ás accións que realicen nel e haberá medidas tendentes a facilitar a conciliación coa vida familiar.

O obxectivo de inserción deste Programa será do 37%

Poderán participar as persoas que se atopen en situación de desemprego e figuren de alta como demandantes nas Oficinas do Servizo Público de Emprego de Galicia, sempre que pertenzan a algún dos seguintes colectivos: persoas con discapacidade, persoas menores de 30 anos, persoas maiores de 45 anos, perceptores de prestacións, subsidios por desemprego ou Renda Avtiva de Inserción, mulleres, persoas desempregadas de longa duración.

INFORMACIÓN: SERVIZO DE DESENVOLVEMENTO LOCAL DO CONCELLO DE CATOIRA E NOS TELÉFONOS 981 802 062 E 669 949 973.

 

Top