ÁBRESE O PRAZO PARA PARTICIPAR NO PROGRAMA BENESTAR EN BALNEARIOS DA XUNTA DE GALICIA

➢ MODALIDADE TODO INCLUÍDO:
Estadía 10 días e 9 noites con tratamento termal e aloxamento e manutención en réxime de pensión completa. As quendas terán lugar durante o período comprendido entre o 22 de outubro e o 31 de decembro.
➢ BENEFICIARIOS/AS:
Persoas maiores de 60 anos ou maiores de 55 que reúnan a condición de pensionista da Seguridade Social, que se atopen en condicións de participar no programa e que se vallan por si mesmas para as actividades básicas da vida diaria.
➢ PRAZO DE SOLICITUDE: Ata o 18 de outubro.
➢ PREZO: Segundo balneario escollido.
➢ INSCRICIÓN: Departamento de Servizos Sociais Comunitarios do Concello.

CONVÓCASE UNHA BOLSA DE EMPREGO DE AUXILIARES ADMINISTRATIVOS

O Concello de Catoira vai abrir un proceso de concurso-oposición de funcionarias/os interinas/os auxiliares administrativos, para cubrir postos vacantes con carácter temporal ou satisfacer necesidades puntuais.
O Goberno local levará a cabo este proceso seguindo o seu compromiso de garantir a transparencia e a igualdade de oportunidades no acceso aos empregos públicos do Concello. Neste caso, trátase de contar cunha bolsa de candidatas/os para cubrir prazas de funcionarias/os interinas/os auxiliares administrativos, con carácter temporal, pertencentes ao grupo C2, adscritos á Secretaría-Intervención.
O anuncio desta convocatoria será publicado proximamente no Boletín Oficial da Provincia de Pontevedra. Unha vez publicado o anuncio ábrese un prazo de 20 días naturais para a presentación de solicitudes. As bases que rexerán esta convocatoria serán publicadas na sede electrónica do Concello, na web catoira.gal e no taboleiro de anuncios do Concello.

A AGADIC CONCEDE SUBVENCIÓN PARA A MODERNIZACIÓN E XESTIÓN SUSTENTABLE DO AUDITORIO

A Axencia Galega das Industrias Culturais (AGADIC), dependente da Consellería de Cultura, Educación, Formación Profesional e Universidades da Xunta de Galicia, concedeu unha axuda por importe de 34.396,00 € para
a “Modernización e xestión sustentable do Auditorio de Catoira”, que ten un orzamento de 49.137,00 €.
O proxecto permitirá modernizar o sistema de iluminación do Auditorio Municipal e substituír os proxectores halóxenos por outros de tecnoloxía LED, así como a instalación dun falso teito no espazo do escenario, completando a envolvente térmica do conxunto, o que permitirá mellorar as condicións de control da demanda enerxética.

Este proxecto conta con financiamento dos fondos NextGeneration da Unión Europea e foi apoiado pola Xunta de Galicia.

 

BANDO PROGRAMA ALBOREXAR CURSO 2023/2024

BANDO
XOÁN XOSÉ CASTAÑO CONDE, ALCALDE-PRESIDENTE DO CONCELLO DE CATOIRA (PONTEVEDRA)
INFORMA:
Que está aberto o prazo de inscrición para PROGRAMA ALBOREXAR CURSO 2023/2024
• DESTINATARIOS: crianzas de 3 a 14 anos.
• REQUISITOS: as crianzas deberán estar escolarizadas no C.P.I. Progreso durante o curso 2023/24.
• HORARIO: de luns a venres de 7:30 – 9:45 h.
• LUGAR: C.P.I. Progreso.
• DATA DE INICIO: 11 de setembro.
• INSCRICIÓN: no departamento de Servizos Sociais do Concello.
• PRAZO: Do 28 de agosto ao 30 de setembro.

NOVAS E INFORMACIÓN SOBRE A ROMARÍA VIKINGA 2023

LISTADO DE SOLICITANTES PARA PARTICIPAR NO DESEMBARCO
Na seguinte ligazón pode consultarse o listado de persoas solicitantes para participar no Desembarco Vikingo por orde de inscrición, tendo en conta o empadroamento.
2023_Listado_Inscritos_Desembarco

SORTEO DE TRIPULANTES DESEMBARCO

Este martes 1 de agosto ás 20:00 horas vaise celebrar no Auditorio Municipal o sorteo para asignar as persoas que subirán en cada unha das embarcacións participantes no Desembarco Vikingo. O sorteo será público e pode asistir calquera persoa interesada.

 

BANDO

XOÁN XOSÉ CASTAÑO CONDE, ALCALDE-PRESIDENTE DO CONCELLO DE CATOIRA (PONTEVEDRA)

FAI SABER:

Ábrese o prazo para inscribirse como tripulación das embarcacións que participarán o día 6 de agosto no Desembarco Vikingo.

TRIPULACIÓN DESEMBARCO VIKINGO

REQUISITOS: Ser maior de idade e aceptar as normas establecidas pola Dirección General de la Marina Mercante do Ministerio de Transportes.

INSCRICIÓN: O formulario de inscrición deberá presentarse no Rexistro do Concello, de xeito presencial ou a través da sede electrónica. O documento poderá descargarse da sede electrónica (sección Anuncios). https://catoira.sedelectronica.gal/board

As prazas cubriranse por rigorosa orde de inscrición, tendo preferencia as persoas empadroadas no concello de Catoira con anterioridade ao 5 de xullo de 2023.

DOCUMENTACIÓN: Fotocopia do DNI e formulario de inscrición cuberto e asinado.

PRAZO: Do 5 ao 21 de xullo de 2023, ambos incluídos.

Catoira, 3 de xullo de 2023
O ALCALDE-PRESIDENTE

Bando Tripulacion Barcos

ÁBRESE O PRAZO DE SOLICITUDE DE POSTOS NO MERCADO DA ROMARÍA VIKINGA 2023

O día 1 de xuño ábrese o prazo para solicitar postos no mercado da Romaría Vikinga. O mercado medieval estará aberto os días 5 e 6 de agosto no recinto das Torres de Oeste, coincidindo coas xornadas do Xantar Vikingo e Desembarco Vikingo, respectivamente.

As persoas interesadas poden consultar as bases e descargar o formulario de solicitude no taboleiro de anuncios da sede electrónica do Concello: https://catoira.sedelectronica.gal/board

 

PROGRAMA ROMARÍA VIKINGA 2023

MARTES 1, MÉRCORES 2 DE AGOSTO / 22:15 h / Recinto das Torres de Oeste

Teatro: “Un neno vikingo”, baseada na obra de Kristina Berg

 


XOVES, 3 DE AGOSTO 

20:30 / VIQUINGUIÑA / Concerto de Paco Nogueiras / Alameda do Concello

 

22:15 h / Teatro: “Un neno vikingo”, baseada na obra de Kristina Berg / Recinto das Torres de Oeste

 

VENRES 4 DE AGOSTO:

20:00 Pasarrúas de Upsala Medieval Contorna da igrexa de Oeste

21:00 Pasarrúas de Upsala Medieval Contorna da igrexa de Dimo

21:30 Pregón a cargo de Alejandro Guillán “Baiuca” / Alameda da praia fluvial

Vikinsons / Alameda da Praia Fluvial de Catoira.

22:00 h / Concertos de:


SABADO 5 DE AGOSTO:

14:30 h / Xantar Vikingo / Recinto das Torres de Oeste / Venda de entradas aquí.

16:00 h / Actuacións de Upsala Medieval

Mercado medieval durante todo o día. / Recinto das Torres de Oeste /

 

19:30 h / VIQUINGUIÑA / Concerto de Uxía Lambona e a Banda Molona / Alameda do Concello

20:30 h / Pasarrúas de Upsala Medieval. Parroquia de Abalo.

Vikinsons / Alameda da Praia Fluvial de Catoira.

21:00 h / Concertos de:

  • Bloody Sunrise


DOMINGO 6 DE AGOSTO

Desembarco Vikingo / Recinto das Torres de Oeste

10,00 h / Pasarrúas de grupos folclóricos desde a Alameda do Concello ata o recinto das Torres de Oeste.

11,00 h / Degustación de mexillóns e viño tinto do Ulla. Recinto das Torres de Oeste

12,00 h / Actuacións de Troula e Upsala Medieval nas Torres de Oeste

12,30 h / Dramatización do desembarco vikingo nas Torres de Oeste

13,45 h / Actuacións de Troula e Upsala Medieval

Mercado medieval durante todo o día

Recinto das Torres de Oeste

19,00 h / VIQUINGUIÑA / Rudi Dudi – Clownamorado na Alameda do Concello

20:00 h / Concerto: Clara Pino & Pablo Vidal na Alameda do Concello

21,30 h / Concerto de TOR – Folk céltico da Galiza na Alameda do Concello

APROBACIÓN LISTA DEFINITIVA ADMITIDOS A PROCESO SELECTIVO OPERARIOS SERVIZOS MULTIPLES POR CIRCUNSTANCIAS DA PRODUCIÓN. PROGRAMA DE VERÁN

RESOLUCIÓN DE ALCALDÍA

DON XOÁN XOSÉ CASTAÑO CONDE, ALCALDE-PRESIDENTE DO CONCELLO DE CATOIRA PONTEVEDRA), en uso das atribucións que me confire o artigo 21.1, f) da Lei 7/1985, de 02 da abril, Bases do Réxime Local,

Ditada Providencia de data 19/07/2023 para o inicio do procedemento de selección de 5 prazas de peóns/operarios de servizos múltiples, por circunstancias da produción, xustificadas en maiores necesidades xurdidas por un aumento das actividades que se están e se van a levar a cabo no período estival neste Concello.

Vistas as bases de selección para BASES REGULADORAS DA SELECCIÓN DE CINCO (5) POSTOS DE PEÓNS/OPERARIOS DE SERVIZOS MÚLTIPLES VINCULADOS ÁS ACTIVIDADES E PROGRAMAS DE OCIO DO PERÍODO ESTIVAL, COMO PERSOAL LABORAL TEMPORAL POR CIRCUNSTANCIAS DA PRODUCIÓN, elaboradas pola Axente de Emprego e Desenvolvemento Local, en data 21/07/2023.
Visto o informe de Secretaría-Intervención número 17, de data 21/07/2023, ditado o Decreto de Alcaldía número 63/2023, polo que se aproban as bases e se ordena a publicación do anuncio de convocatoria, e rematado o prazo de presentación de solicitudes para a participación no proceso de selección.

Non existindo ningún aspirante excluído e de acordo co disposto nas citadas Bases,

RESOLVO:

DECRETO 2023-0182 [decreto aprobación LISTA DEFINITIVA operarios]

A VICEPRESIDENCIA PRIMEIRA E CONSELLERÍA DE PRESIDENCIA, XUSTIZA DE DEPORTES, CONCEDE SUBVENCIÓN AO CONCELLO DE CATOIRA

A Vicepresidencia primeira e Consellería de Presidencia, Xustiza e Deportes, concedeu, ao abeiro da Orde do 21 de marzo de 2023 pola que se establecen as bases reguladoras, de carácter plurianual e en réxime de concorrencia competitiva, dirixidas a concellos para a construción, reforma, reparación, adecuación ou mellora de instalacións deportivas de titularidade municipal e para a adquisición de material deportivo inventariable, e se procede á súa convocatoria para os anos 2023 e 2024, unha axuda por importe total de 48.589,32 €, para as actuacións de que detallan a continuación:

 

Liña Descrición da actuación Orzamento da actuación Axuda concedida 2023 Axuda concedida 2024
Liña I Acondicionamento interior de pavillón 48.236,65 € 22.698,24 € 15.891,08 €
Liña II Equipamento para o club de piragüismo 12.765,00 € 5.882,00 € 4.118,00 €

 

A subvención foi concedida por Resolución do Vicepresidente primeiro e Conselleiro de Presidencia, Xustiza e Deportes e notificada a este concello con data do 19 de xullo de 2023.

Catoira, na data da sinatura electrónica.

O ALCALDE-PRESIDENTE

Asdo. Xoán Xosé Castaño Conde.

ANUNCIO PUBLICIDADE DA SUBVENCIÓN DEPORTES (7-2023)

A AXENCIA GALEGA DE DESENVOLVEMENTO RURAL (AGADER), DEPENDENTE DA CONSELLERÍA DO MEDIO RURAL DA XUNTA DE GALICIA, CONCEDE SUBVENCIÓN AO CONCELLO DE CATOIRA

A Axencia Galega de Desenvolvemento Rural (AGADER), dependente da Consellería do Medio Rural da Xunta de Galicia, concedeu, ao abeiro da Resolución do 28 de febreiro de 2023, para a concesión en réxime de concorrencia non competitiva, mediante resolución, correspondentes ao Plan de mellora de camiños rurais 2023-2024, cofinanciado co Fondo Europeo Agrícola de Desenvolvemento Rural (Feader) no marco do Plan estratéxico da PAC 2023-2027 en Galicia, unha axuda por importe de 38.633,06 €, para a obra “MELLORA DE CAMIÑOS MUNICIPAIS, FASE VI”, que ten un orzamento de 46.746,00 €.

A subvención foi concedida por Resolución da Directora Xeral de AGADER de 17de xullo de 2023, e comunicada á administración municipal con data do 18 de xullo de 2023.

Catoira, na data da sinatura electrónica.

O ALCALDE-PRESIDENTE

Asdo. Xoán Xosé Castaño Conde.

ANUNCIO PUBLICIDADE DA SUBVENCIÓN AGADER (7-2023)

SELECCIÓN DE PERSOAL DE LIMPEZA VINCULADO ÁS ACTIVIDADES E PROGRAMAS DE OCIO DO PERÍODO ESTIVAL

Expte. número 182/2023. SELECCIÓN DE PERSOAL DE LIMPEZA VINCULADO ÁS ACTIVIDADES E PROGRAMAS DE OCIO DO PERÍODO ESTIVAL

RESOLUCIÓN DE ALCALDÍA

DON XOÁN XOSÉ CASTAÑO CONDE, ALCALDE-PRESIDENTE DO CONCELLO DE CATOIRA (PONTEVEDRA), en uso das atribucións que me confire o artigo 21.1, f) da Lei 7/1985, de 02 da abril, Bases do Réxime Local, Ditada Providencia de data 18/07/2023 para o inicio do procedemento de selección de 1 praza de persoal de limpeza, xustificada na necesidade xurdida por un aumento das actividades que se están e se van a levar a cabo no período estival neste Concello.

Vistas as bases de selección para BASES REGULADORAS DA SELECCIÓN DE UN (1) POSTO DE PERSOAL DE LIMPEZA VINCULADO ÁS ACTIVIDADES E PROGRAMAS DE OCIO DO PERÍODO ESTIVAL, COMO PERSOAL LABORAL TEMPORAL POR CIRCUNSTANCIAS DA PRODUCIÓN, elaboradas pola Axente de Emprego e Desenvolvemento Local, en data 19/07/2023.

Visto o informe de Secretaría-Intervención número 10, de data 19/07/2023, ditado o Decreto de Alcaldía número 156/2023, polo que se aproban as bases e se ordena a publicación do anuncio de convocatoria, e rematado o prazo de presentación de solicitudes para a participación no proceso de selección.

Non existindo ningún aspirante excluído, e de acordo co disposto nas citadas bases, RESOLVO:

DECRETO LISTA DEFINITIVA

Top