Apertura do prazo de solicitude de familias acolledoras para nenos/as saharauis, durante os meses de xullo e agosto do vindeiro ano, procedentes de campamentos de refuxiados saharauis en Tindouf (Alxeria).

Aquelas familias interesadas en acollerse ao programa deberán presentar solicitude no Departamento de Servizos Sociais Comunitarios ata o 13 de abril.

O Concello sufragará os gastos derivados do traslado dunha nena ou neno acollida/o por unha familia empadroada neste Concello.

Top