O Concello vén de aprobar o proxecto de humanización de accesos ó colexio.

Actuacións na contorna do paseo das Lombas consistentes en:

  • Semipeatonalización adoquín de granito gris
  • Beirarrúa sobre asfalto, pavimento de formigón
  • Beirarrúa sobre terra, pavimento de formigón
  • Marquesina
Actuacións nas vías de conexión con núcleo consistentes en:
  • Carril bici sobre asfalto, pavimento de formigón.
  • Beirarrúa sobre asfalto, baldosa formigón.
  • Beirarrúa sobre terra, baldosa formigón.
  • Parking bicis sobre terra, pavimento formigón.
O presuposto total é de 252.090,49€
O proxecto trasladouse á Deputación para a súa execución.
Top