Os formularios tamén poden descargarse do taboleiro de anuncios da sede electrónica municipal:

https://catoira.sedelectronica.gal/board

BANDO

DON XOÁN XOSÉ CASTAÑO CONDE, ALCALDE-PRESIDENTE DO CONCELLO DE CATOIRA (PONTEVEDRA)

FAI SABER:

Que se abre o prazo de inscrición para ESCOLA DE MÚSICA MUNICIPAL Curso 2023/2024

➢ PRAZO: ata o 30 de xuño de 2023

➢ DOCUMENTACIÓN:

▪ Impreso de inscrición

▪ Fotocopia do DNI ou do libro de familia (só alumnado de novo ingreso)

▪ Foto tamaño carné (só alumnado de novo ingreso)

➢ LUGAR: Escola de Música Municipal de Catoira – avda. Eloy Domínguez 10

➢ HORARIO: de luns a sábados de 9:30 a 13:00h de luns a venres de 18:00 a 20:00h

➢ INSCRICIÓN: A documentación poderase solicitar e entregar na oficina da Escola de Música ou no correo: esmu.municipal.catoira@gmail.com

+INFO: Escola de Música Municipal de Catoira – Tel.:676336288 – esmu.municipal.catoira@gmail.com

Catoira, 20 de xuño de 2023

O ALCALDE-PRESIDENTE

Bando_Inscricion_Escola_Musica

Top