Todas as Administracións Públicas e oficinas de Correos están a traballar no proceso de dixitalización adheríndose á plataforma ORVE-OFICINA DE REXISTRO VIRTUAL, na cal este Concello tamén está integrado co código LO1360101.

Este servizo que ofrece Correos permite á cidadanía e ás empresas o rexistro e envío instantáneo de documentos dixitalizados ás Administracións Públicas do noso pais, incluído tamén o noso Concello.

Estas xestións poden ser realizadas dende a nova Oficina de Correos de Catoira situada en rúa do Concello, número 14.

Para enviar documentación a calquera administración pública a través deste servizo só hai que acudir a unha oficina de correos cos documentos orixinais. O persoal de Correos escanea, cotexa e envía a documentación en formato electrónico, entregando ao usuario copia do rexistro efectuado.

A través desta plataforma, e a esta colaboración con Correos, facilítanse as relacións entre a administración e a cidadanía, para que calquera tipo de trámite se poida facer de maneira máis sinxela.

Top