CATOIRA ACOLLE A EXPOSICIÓN “O PRINCIPIÑO AO REDOR DO MUNDO. A COLECCIÓN DE CARLOS CASARES”

A sala de exposicións Luis Seoane do Concello de Catoira acolle na segunda quincena de abril a mostra “O Principiño ao redor do mundo. A colección de Carlos Casares”, coincidindo co 50 aniversario da primeira tradución ao galego realizada polo autor e coa celebración do Día do Libro o 23 de abril.

O Principiño, publicado en 1943, é a novela máis famosa do aviador francés Antoine de Saint-Exupéry. É un relato filosófico cunha enorme carga poética que, baixo a aparencia dun conto infantil, aborda temas tan profundos como a vida, o amor, a morte ou as preocupacións da vida. Foi traducido a máis de 200 linguas e dialectos e leva vendido unha cifra superior aos 90 millóns de copias en todo o mundo.

A colección de principiños de Carlos Casares evidencia a paixón do escritor polo libro de Saint-Exupéry, que el mesmo traduciu ao noso idioma en 1972. A partir daquel momento foi mercando calquera edición que atopara nas súas viaxes polo mundo. Tamén os amigos, sabedores do seu gusto, o agasallaban con exemplares curiosos. Así, foi medrando unha colección que en vida do escritor superaba o centenar de volumes, en diferentes linguas e dialectos do mundo. A Fundación Carlos Casares ten como misión ofrecela para coñecemento público, como era vontade do escritor.

A colección recolle tamén edicións únicas ou raras de linguas minoritarias, algunhas de mediados dos 70, así como edicións especiais e outros obxectos do tradutor que explican o amor pola obra O principiño.

Con esta exposición a Fundación Carlos Casares e o Concello de Catoira contribúen na difusión da figura do escritor ourensán, do que se vén de conmemorar o 20º aniversario do seu pasamento.

ANUNCIO DE LICITACIÓN “PAVIMENTACIÓN DE CAMIÑOS EN CATOIRA”

Con data do 31 de marzo actual publícase no Perfil do Contratante da Plataforma de Contratación do Sector Público o Anuncio de Licitación correspondente á obra “PAVIMENTACIÓN DE CAMIÑOS EN CATOIRA”.

ENLACE: https://catoira.sedelectronica.gal/?x=1709Yu0SYvpPCoVyAQnCfw

O Prazo de presentación de ofertas é de VINTE (20) días hábiles contados a partires do da citada publicación, polo que rematará o vindeiro día DOUS (2) de MAIO de 2022. O que se fai público para xeral coñecemento.

ANUNCIO DE LICITACIÓN “REHABILITACIÓN DA ANTIGA CASA CONSISTORIAL PARA CASA DAS ARTES”

Con data do 29 de marzo actual publícase no Perfil do Contratante da Plataforma de Contratación do Sector Público o Anuncio de Licitación correspondente á obra “REHABILITACIÓN DA ANTIGA CASA CONSISTORIAL PARA CASA DAS ARTES”.

ENLACE: https://catoira.sedelectronica.gal/?x=n7baWTLPELl8ovfzWGJLRA

O Prazo de presentación de ofertas é de VINTE (20) días hábiles contados a partires do da citada publicación, polo que rematará o vindeiro día VINTE E OITO (28) de abril de 2022. O que se fai público para xeral coñecemento.

PROGRAMA VACACIÓNS EN PAZ 2022 NO CONCELLO DE CATOIRA.

Apertura do prazo de solicitude de familias acolledoras para nenos/as saharauis, durante os meses de xullo e agosto do vindeiro ano, procedentes de campamentos de refuxiados saharauis en Tindouf (Alxeria).

Aquelas familias interesadas en acollerse ao programa deberán presentar solicitude no Departamento de Servizos Sociais Comunitarios ata o 13 de abril.

O Concello sufragará os gastos derivados do traslado dunha nena ou neno acollida/o por unha familia empadroada neste Concello.

PROXECTO CAMIÑO ESCOLAR SEGURO CPI PROGRESO

O Concello vén de aprobar o proxecto de humanización de accesos ó colexio.

Actuacións na contorna do paseo das Lombas consistentes en:

  • Semipeatonalización adoquín de granito gris
  • Beirarrúa sobre asfalto, pavimento de formigón
  • Beirarrúa sobre terra, pavimento de formigón
  • Marquesina
Actuacións nas vías de conexión con núcleo consistentes en:
  • Carril bici sobre asfalto, pavimento de formigón.
  • Beirarrúa sobre asfalto, baldosa formigón.
  • Beirarrúa sobre terra, baldosa formigón.
  • Parking bicis sobre terra, pavimento formigón.
O presuposto total é de 252.090,49€
O proxecto trasladouse á Deputación para a súa execución.

CATOIRA: CHAVE E SELO TAMÉN NA XEOLOXÍA

Carlos Arce Chamorro e Juan Ramón Vidal Romaní, investigadores do Instituto Universitario de Xeoloxía, da Universidade da Coruña, son os autores dun estudo de recente publicación, dedicado á datación dos depósitos do Río Ulla no noso concello.

Os datos que achegan son froito do traballo de campo feito por Vidal Romaní e colabores en xuño de 2010, mais as investigacións da tese de doutoramento de Carlos Arce (dirixida polo propio Vidal Romaní).

Á luz dos resultados obtidos , afirman que os depósitos da Balastrera e das Lombas son moito máis antigos do que se pensaba ata o momento , cunha idade que vai desde os 180.000 anos nas partes mais baixas observadas, ata os 70.000 anos nas zonas mais superficiais.

Comparando as mostras estudadas en Catoira cos sedimentos e restos fósiles atopados noutros enclaves, os autores fan unha reconstrución de como sería a costa galega no penúltimo ciclo glaciar. A liña de praia quedaría 35 km mais lonxe, e o Umia
desembocaría no medio dunha ampla chaira continental.

Do mesmo xeito que As Torres do Oeste son peza imprescindible para coñecer as invasións normandas, os depósitos de Borreiros e As Lombas tamén o son para comprender as invasións do mar nos últimos 15.000 anos.

Cronología finipleistocena de los depósitos fluviales costeros en la desembocadura del Río Ulla en la Ría de Arousa (Galicia) mediante datación OSL

ACONDICIONAMENTO DO PAVILLÓN POLIDEPORTIVO

Aprobado pola Deputación de Pontevedra (plan Concellos 2022/23) con un presuposto de 27.600€ na liña 1 (anualidade 2022).
Consiste no acondicionamento do espacio da entreplanta ademáis de outras obras de mantemento como reparar a instalación de fontanería ou a sustitución de carpinterías exteriores.
Estas obras completaranse con outro proxecto complementario para a impermeabilización do pavillón poldeportivo por importe de 48.236,65€

A DEPUTACIÓN PROVINCIAL DE PONTEVEDRA CONCEDE UNHA SUBVENCIÓN AO CONCELLO DE CATOIRA

A Deputación Provincial de Pontevedra, ven de conceder ao Concello de Catoira, ao abeiro das bases reguladoras e convocatoria do “PLAN DE OBRAS E SERVIZOS (PLAN CONCELLOS) 2022-23”, liña 2, unha subvención de 48.236,65 €, con destino ao investimento denominado “PAGAMENTO DE DÉBEDAS A ACREEDORES DE GASTO CORRENTE E DE INVESTIMENTO DO CONCELLO DE CATOIRA” por importe de 29.486,53 €

A subvención foi concedida mediante Resolución do Deputado Delegado de Réxime Interior, Economía, facenda e ORAL da Deputación Provincial, con data do 15 de febreiro de 2022, e comunicada á administración municipal con data do 17 de febreiro de 2022.

A DEPUTACIÓN PROVINCIAL DE PONTEVEDRA CONCEDE UNHA SUBVENCIÓN AO CONCELLO DE CATOIRA PARA A PAVIMENTACIÓN DE CAMIÑOS

A Deputación Provincial de Pontevedra, ven de conceder ao Concello de Catoira, ao abeiro das bases reguladoras e convocatoria do “PLAN DE OBRAS E SERVIZOS (PLAN CONCELLOS) 2022-23”, liña 1, unha subvención de 156.517,13 €, con destino ao financiamento da actuación denominada “PAVIMENTACIÓN CAMIÑOS EN CATOIRA” cun orzamento que ascende a 156.517,13 €

A subvención foi concedida mediante acordo da Xunta de Goberno da Deputación Provincial, con data do 4 de marzo de 2022, e comunicada á administración municipal con data do 7 de marzo de 2022.

O Concello procederá, en breve, a tramitar o expediente de contratación da citada obra, e o abono da subvención farase tendo en conta as certificacións que se vaian aprobando da mesma.

A DEPUTACIÓN PROVINCIAL DE PONTEVEDRA CONCEDE UNHA SUBVENCIÓN AO CONCELLO DE CATOIRA PARA A IMPERMEABILIZACIÓN DE AZOTEA NA CASA DO CONCELLO

A Deputación Provincial de Pontevedra, ven de conceder ao Concello de Catoira, ao abeiro das bases reguladoras e convocatoria do “PLAN DE OBRAS E SERVIZOS (PLAN CONCELLOS) 2022-23”, liña 1, unha subvención de 48.236,65 €, con destino ao financiamento da actuación denominada “IMPERMEABILIZACIÓN DE AZOTEA NA CASA DO CONCELLO” cun orzamento que ascende a 48.236,65 €

A subvención foi concedida mediante Resolución da Presidencia da Deputación Provincial, con data do 25 de febreiro de 2022, e comunicada á administración municipal con data do 28 de febreiro de 2022.

O Concello procederá, en breve, a tramitar o expediente de contratación da citada obra, e o abono da subvención farase tendo en conta as certificacións que se vaian aprobando da mesma.

Top