ÁBRESE O PRAZO DE INSCRICIÓN NA ESCOLA DE MÚSICA MUNICIPAL PARA O VINDEIRO CURSO

Os formularios tamén poden descargarse do taboleiro de anuncios da sede electrónica municipal:

https://catoira.sedelectronica.gal/board

BANDO

DON XOÁN XOSÉ CASTAÑO CONDE, ALCALDE-PRESIDENTE DO CONCELLO DE CATOIRA (PONTEVEDRA)

FAI SABER:

Que se abre o prazo de inscrición para ESCOLA DE MÚSICA MUNICIPAL Curso 2023/2024

➢ PRAZO: ata o 30 de xuño de 2023

➢ DOCUMENTACIÓN:

▪ Impreso de inscrición

▪ Fotocopia do DNI ou do libro de familia (só alumnado de novo ingreso)

▪ Foto tamaño carné (só alumnado de novo ingreso)

➢ LUGAR: Escola de Música Municipal de Catoira – avda. Eloy Domínguez 10

➢ HORARIO: de luns a sábados de 9:30 a 13:00h de luns a venres de 18:00 a 20:00h

➢ INSCRICIÓN: A documentación poderase solicitar e entregar na oficina da Escola de Música ou no correo: esmu.municipal.catoira@gmail.com

+INFO: Escola de Música Municipal de Catoira – Tel.:676336288 – esmu.municipal.catoira@gmail.com

Catoira, 20 de xuño de 2023

O ALCALDE-PRESIDENTE

Bando_Inscricion_Escola_Musica

AVISO LICITACIÓN “OBRAS DE MELLORA DA ENVOLVENTE TÉRMICA DO CLUB DE PIRAGÜISMO”

Con data do 15 de xuño actual publícase no Perfil do Contratante da Plataforma de Contratación do Sector Público o Anuncio de Licitación
correspondente á obra “OBRAS DE MELLORA DA ENVOLVENTE TÉRMICA DO CLUB DE PIRAGÜISMO”.

ENLACE:

https://catoira.sedelectronica.gal/contractor-profile-list

O Prazo de presentación de ofertas é de VINTE (20) días hábiles contados a partires do da citada publicación, polo que rematará o vindeiro día TRECE (13) de xullo de 2023.

O que se fai público para xeral coñecemento.

Catoira, na data da sinatura dixital.

O Alcalde-Presidente en funcións.

AVISO LICITACIÓN

ALBERTO GARCÍA SOLICITA A ADIF A ELIMINACIÓN DE BARREIRAS ARQUITECTÓNICAS NO PASO SUBTERRÁNEO DA ESTACIÓN

alcalde en funcións de Catoira, Alberto García, remitiu unha proposta ao Administrador de Infraestructuras Ferroviairias (ADIF) para o acondicionamento e a mellora da accesibilidade do paso peonil subterráneo da Estación. No documento suxírese a construción dunha rampla que elimine as barreiras arquitectónicas existentes, xa que, debido ás obras realizadas, quedou inutilizable para as persoas con mobilidade reducida ou persoas con carriños de bebé.

O pasado luns, García enviou outro escrito en resposta a unha comunicación recibida da Dirección General de Conservación y Mantenimiento que informaba da finalización das obras do Paseo de Xelmírez e a supresión definitiva do paso a nivel do P.Q. 58/661 (no acceso á antiga Cedonosa). Desde o Concello advírtese que “non se poderá suprimir ningún servizo, sen antes recibir a obra do Concello”.

AVISO LICITACIÓN PARA A MODERNIZACIÓN E XESTIÓN SUSTENTABLE DO AUDITORIO MUNICIPAL

Con data do trece (13) de xuño actual publícase no Perfil do Contratante da Plataforma de Contratación do Sector Público o Anuncio de Licitación correspondente á actuación denominada “MODERNINZACIÓN E XESTIÓN SUSTENTABLE DO AUDITORIO MUNICIPAL”.

ENLACE:

https://catoira.sedelectronica.gal/contractor-profile-list

O Prazo de presentación de ofertas é de DEZ (10) días hábiles contados a partires do da citada publicación, polo que rematará o vindeiro día VINTE E SETE (27) de XUÑO de 2023.

O que se fai público para xeral coñecemento.

Catoira, na data da sinatura dixital.

O Alcalde-Presidente en funcións.

Alberto García García.

AVISO LICITACIÓN

AVISO LICITACIÓN PARA A AMPLIACIÓN DE INSTALACIÓN ELÉCTRICA Y MEJORA DE EFICIENCIA ENERXÉTICA EN EDIFICIOS MULTIUSOS, CASA DO CONCELLO, AUDITORIO E CENTRO DE DÍA

Con data do trece (13) de xuño actual publícase no Perfil do Contratante da Plataforma de Contratación do Sector Público o Anuncio de Licitación correspondente á actuación denominada “AMPLIACIÓN DE INSTALACIÓN ELÉCTRICA Y MEJORA DE EFICIENCIA ENERXÉTICA EN EDIFICIOS MULTIUSOS, CASA DO CONCELLO, AUDITORIO E CENTRO DE DÍA”.

ENLACE:
https://catoira.sedelectronica.gal/contractor-profile-list

O Prazo de presentación de ofertas é de DEZ (10) días hábiles contados a partires do da citada publicación, polo que rematará o vindeiro día VINTE E SETE (27) de XUÑO de 2023.

O que se fai público para xeral coñecemento.

Catoira, na data da sinatura dixital.

O Alcalde-Presidente en funcións.

Alberto García García.

AVISO LICITACIÓN

O CONCELLO DE CATOIRA CONTRATARÁ DÚAS PERSOAS AO ABEIRO DO PROGRAMA “PRIMEIRA EXPERIENCIA PROFESIONAL” DA DEPUTACIÓN

O Concello de Catoira resultou beneficiario do proxecto “Primeira experiencia profesional” da Deputación de Pontevedra, o que permitirá contratar dúas persoas por un período máximo dun ano a tempo completo.

O Concello vai proceder a solicitar á oficina de emprego de Vilagarcía de Arousa candidatas/os que posúan as titulacións de ciclo superior de formación profesional ou licenciatura/grao/diplomatura obtida nos últimos tres anos, ou cinco no caso de persoas con discapacidade. As persoas candidatas deben de carecer de experiencia profesional no posto ao que optan. Unha vez que sexan convocadas/os deberán presentar no Concello os méritos alegados para concorrer ás prazas e os aspirantes serán seleccionados de acordo cun baremo establecido por un tribunal do Concello.

A subvención da Deputación para estas contratacións ascende a un total de 31.200 euros.

 

O CONCELLO DE CATOIRA MELLORA A XESTIÓN DE BIORRESIDUOS

O Concello de Catoira deixa planificada a implantación da mellora de biorresiduos que afecta á Rúa do Concello e á Rúa da Estación.

O proxecto inclúe a implantación dun total de 20 colectores de cor marrón que se incorporarán á recollida selectiva municipal na vía pública, apostando pola economía circular e aproveitando as vantaxes ambientais, económicas e sociais que esta alternativa supón á xestión de biorresiduos.

Este proxecto piloto de recollida selectiva de materia orgánica destínase a uns 150 fogares e grandes productores (supermercados, centros educativos, hoteis, restaurantes, etc.) pertencentes ao núcleo urbano de Catoira.

Ademais dos 20 colectores, tamén se subministraron 150 caldeiros de biorresiduos e 150 rolos de bolsas compostables.

O orzamento total deste proxecto ascende a 4.311,23 euros, e está co financiado con fondos da Unión Europea e unha achega municipal de 1.104,53 euros.

O CONCELLO DE CATOIRA RENOVARÁ A CUBERTA DO CLUB DE PIRAGÜISMO PARA MELLORAR A SÚA EFICIENCIA ENERXÉTICA

O alcalde de Catoira, Alberto García, procede á licitación da actuación financiada a través do Fondo de Cooperación Local 2023.

O proxecto permitirá a renovación da cuberta do Edificio Municipal de Deportes Naúticos. O acondicionamento da envolvente térmica da sede do Club de Piragüismo “As Torres-Romaría Vikinga” permitirá mellorar e corrixir as características da edificación actual, mellorando a súa eficiencia enerxética e eliminando as condensacións e filtracións de auga que se rexistran, especialmente, no ximnasio. Ademais, contémplase crear unha azotea transitable.

O orzamento obxecto de licitación ascende a 132.686,79 euros, financiado integramente polo Fondo de Cooperación Local 2023.

O CONCELLO DE CATOIRA MELLORA A EFICIENCIA ENERXÉTICA DO AUDITORIO MUNICIPAL

O alcalde de Catoira, Alberto García, procede á licitación do proxecto de modernización e xestión sustentable do Auditorio de Catoira, que permitirá a instalación de iluminación LED e un falso teito no escenario.

O sistema de iluminación instalado no Auditorio é halóxeno, unha tecnoloxía que implica un consumo de electricidade moi elevado, e tamén unha menor vida útil das lámpadas, que se funden con facilidade. O Concello é consciente da necesidade de mellorar a eficiencia enerxética das instalacións municipais co fin de favorecer a sustentabilidade ambiental, económica e social. Por este motivo decidiu modernizar o sistema de iluminación do Auditorio Municipal e substituír os proxectores halóxenos por outros de tecnoloxía LED así como o conxunto de cable mediante unha instalación de sinal de DMX.

Por outra banda, vaise mellorar o illamento do escenario. Este espazo só está separado do exterior mediante a chapa metálica que forma a cuberta. Coa finalidade de mellorar as condicións de control da demanda enerxética do auditorio, proxéctase a instalación dun falso teito no espazo do escenario, completando a envolvente térmica do conxunto.

O orzamento deste proxecto ascende a 49.137 euros, dos cales 34.396 euros, correspondentes ao 70% do total, serán financiados pola Axencia Galega das Industrias Culturais. A achega do Concello será de 14.741 euros.

O CONCELLO DE CATOIRA PROXECTA CONSTRUÍR UN COMPLEXO DEPORTIVO EN OESTE

O Concello de Catoira procede á licitación do Complexo Deportivo de Catoira, en Oeste.

As pistas descubertas de tenis foron construídas hai 30 anos. Tras décadas de uso, na actualidade é o Pavillón Municipal de Deportes o espazo habilitado para a práctica do tenis, pero este recinto é utilizado por numerosos colectivos e a demanda de uso supera a dispoñibilidade. Por outra parte, hai unha pista de pádel que rexistra tamén unha elevada demanda cando a climatoloxía é favorable. Por estes motivos, o alcalde propuxo a construción dunhas novas instalacións formadas por unha pista de tenis e dúas de pádel cubertas por unha estrutura lixeira. Esta cuberta permitirá protexer as pistas da chuvia, do vento e do sol, mantendo unhas condicións de iluminación natural axeitadas.

Ademais das pistas deportivas, construirase un bloque de planta baixa, destinado a vestiarios e outros servizos. Estas instalacións sitúanse nunha parcela de case 8.000 m2, moi ben situada e comunicada, nunha contorna natural que se respecta e se protexe, e que contempla a posibilidade de acometer outras actuacións futuras.

O orzamento deste proxecto ascende a 401.374,56 euros, dos cales 321.099,65 euros, correspondentes ao 80% do total, serían financiados pola Deputación de Pontevedra ao abeiro do Programa provincial de infraestruturas e dotacións singulares para a execución da Axenda 2030. A achega do Concello será de 80.000 euros.

Top