• 17 December, 2022
  • 18:30
  • Alameda do Concello

Espectáculo multimedia, performático e interdisciplinar (audiovisual, teatro, performance) sobre a igualdade de xénero baseado nun documental rodado coa xente de Catoira.

Top