• 30 Abril, 2022
  • 18:30
  • Auditorio Municipal
30 de Abril – 18:30h Auditorio municipal de Catoira.
Natalia Outón pianista acompañante.
Top