COMEZAN OS TRABALLOS DE PROSPECCIÓN ARQUEOLÓXICA NO RECINTO DAS TORRES DE OESTE

A Axencia Estatal do Consello Superior de Investigacións Científicas (CSIC), a través do Instituto de Ciencias do Patrimonio (INCIPIT), comezou onte os traballos de prospección xeofísica e teledetección no recinto das Torres de Oeste. O alcalde, Alberto García, e o tenente alcalde, Javier César, supervisaron esta mañá as actuacións que se están a realizar.

Os técnicos, coordinados polo director científico, César Parcero, e a dirección técnica de Carlos Otero, comezaron este luns coa prospección xeofísica con gradiómetro da totalidade do xacemento, excepto nas propias torres. Tamén se están a efectuar voos de dron para obter unha topografía de alta precisión, incluíndo a Illa Castrivello, e vaise realizar outro voo de infravermellos para detectar muros, fosos ou estruturas subterráneas.

Nas próximas semanas tamén está previsto utilizar xeoradar nalgunhas das partes de máis interese do xacemento. Esta técnica, complementaria e diferente aos infravermellos, tamén permite detectar estruturas soterradas, facendo un mapa do subsolo.

Esta intervención será de mínima invasión, permitindo obter información sen producir grandes impactos. Unha vez finalizados os traballos, os técnicos entregarán ao Concello e á Deputación de Pontevedra un mapa dixital composto por varias capas cos resultados dos estudos, que permitirán obter unha topografía de moi boa calidade, as estruturas soterradas e unha fotografía do recinto de alta definición.

Este proxecto arqueolóxico, froito dun convenio entre a Deputación de Pontevedra e o CSIC-INCIPIT, súmase á sondaxe realizada o pasado mes de febreiro no lugar de A Capela (San Salvador), impulsada polo Concello de Catoira.

 

PROSPECCIÓN XEOFÍSICA E TELEDETECCIÓN NAS TORRES DE OESTE.

Proxecto arqueolóxico para a realización de estudos arqueolóxicos non invasivos nas Torres de Oeste. A intervención ten como obxectivo básico facer unha aproximación á presenza de estruturas soterradas no xacemento. Os estudos consistirán nunha topografía de detalle do xacemento, unha prospección xeofísica con gradiómetro de tipo fluxgate e a realización dunha prospección mediante detección remota (multiespectral e térmica sobre dron).
Este traballo forma parte do convenio de colaboración para a investigación de xacementos da provincia de Pontevedra (ArqDePo) asinado pola Deputación de Pontevedra, o Incipit (CSIC) e o Concello de Catoira.

A DEPUTACIÓN PROVINCIAL DE PONTEVEDRA CONCEDE UNHA SUBVENCIÓN AO CONCELLO CON DESTINO AO FINANCIAMENTO DA ACTUACIÓN DENOMINADA “ACTUACIÓNS PARA A POSTA EN VALOR DO PATRIMONIO CULTURAL DE CATOIRA”

A Deputación Provincial de Pontevedra, ven de conceder ao Concello de Catoira, ao abeiro das bases reguladoras e convocatoria do “PLAN DE OBRAS E SERVIZOS (PLAN CONCELLOS 2022-2023”, liña 1, unha subvención de 20.084,30 €, con destino ao financiamento da actuación denominada “ACTUACIÓNS PARA A POSTA EN VALOR DO PATRIMONIO CULTURAL DE CATOIRA” cun orzamento polo mesmo importe.

A subvención foi concedida mediante Resolución da Presidencia da Deputación Provincial, con data do 24 de xaneiro de 2023, e comunicada á administración municipal con data do 25 de xaneiro de 2022.

O Concello procederá, en breve, a tramitar o expediente de contratación da citada obra, e o abono da subvención farase tendo en conta as certificacións que se vaian aprobando da mesma.

Catoira, 6 de marzo de 2023.

ANUNCIO PUBLICIDADE DA SUBVENCIÓN DEPUTACION PLAN CONCELLOS – PATRIMONIO

A DEPUTACIÓN PROVINCIAL DE PONTEVEDRA CONCEDE UNHA SUBVENCIÓN AO CONCELLO DE CATOIRA PARA A EXECUCIÓN DA ACTUACIÓN DENOMINADA “SINALIZACIÓN E POSTA EN VALOR DO PETRÓGLIFO DAS TIXOLAS”

A DEPUTACIÓN PROVINCIAL DE PONTEVEDRA CONCEDE UNHA SUBVENCIÓN AO CONCELLO DE CATOIRA

A Deputación Provincial de Pontevedra, ven de conceder ao Concello de Catoira, ao abeiro das bases reguladoras e convocatoria de subvención para “A SUPRESIÓN DA SIMBOLOXÍA FRANQUISTA NOS ESPAZOS PÚBLICOS E A REHABILITACIÓN E SINALIZACIÓN DO PATRIMONIO HISTÓRICO-CULTURAL DIRIXIDAS AOS CONCELLOS DA PROVINCIA DE PONTEVEDRA PARA O ANO 2022”, unha subvención por importe de 5.916,90 € para a execución da actuación denominada “SINALIZACIÓN E POSTA EN VALOR DO PETRÓGLIFO DAS TIXOLAS”, cun orzamento de CINCO MIL NOVECENTOS DEZASEIS EUROS CON NOVENTA CÉNTIMOS (5.916,90 €), IVE incluído.

A subvención foi acordada na Xunta de Goberno da Deputación de Pontevedra, na sesión do 1 de xullo de 2022.

De seguido procederase a tramitar o oportuno expediente de contratación para que a actuación, poida atoparse executada na súa totalidade antes do 30 de xuño de 2023.

Catoira, 14 de decembro de 2022.

O ALCALDE-PRESIDENTE

Asdo. Alberto García García.

ANUNCIO PUBLICIDADE DA SUBVENCIÓN DEPUTACION PEDRA TIXOLAS

SUBTRAEN UN PANEL INFORMATIVO NO ACCESO ÁS TORRES DE OESTE

Apenas un ano despois de que o Concello de Catoira instalase na entrada ao recinto das Torres de Oeste un panel informativo sobre o conxunto monumental, os inimigos do público e do alleo arrincárono do soporte e roubárono.

Na mañá de onte o alcalde, Alberto García, supervisou a instalación dunha nova copia e lamentou o sucedido, destacando que, ademais de incluír texto en español e galego, o cartel recolle a información sobre as Torres de Oeste en Braille, co fin de favorecer que as persoas con discapacidade visual poidan coñecer e desfrutar do noso patrimonio.

CATOIRA: CHAVE E SELO TAMÉN NA XEOLOXÍA

Carlos Arce Chamorro e Juan Ramón Vidal Romaní, investigadores do Instituto Universitario de Xeoloxía, da Universidade da Coruña, son os autores dun estudo de recente publicación, dedicado á datación dos depósitos do Río Ulla no noso concello.

Os datos que achegan son froito do traballo de campo feito por Vidal Romaní e colabores en xuño de 2010, mais as investigacións da tese de doutoramento de Carlos Arce (dirixida polo propio Vidal Romaní).

Á luz dos resultados obtidos , afirman que os depósitos da Balastrera e das Lombas son moito máis antigos do que se pensaba ata o momento , cunha idade que vai desde os 180.000 anos nas partes mais baixas observadas, ata os 70.000 anos nas zonas mais superficiais.

Comparando as mostras estudadas en Catoira cos sedimentos e restos fósiles atopados noutros enclaves, os autores fan unha reconstrución de como sería a costa galega no penúltimo ciclo glaciar. A liña de praia quedaría 35 km mais lonxe, e o Umia
desembocaría no medio dunha ampla chaira continental.

Do mesmo xeito que As Torres do Oeste son peza imprescindible para coñecer as invasións normandas, os depósitos de Borreiros e As Lombas tamén o son para comprender as invasións do mar nos últimos 15.000 anos.

Cronología finipleistocena de los depósitos fluviales costeros en la desembocadura del Río Ulla en la Ría de Arousa (Galicia) mediante datación OSL

A DEPUTACIÓN PROVINCIAL DE PONTEVEDRA CONCEDE UNHA SUBVENCIÓN AO CONCELLO DE CATOIRA PARA A SINALIZACIÓN E POSTA EN VALOR DOS PETRÓGLIFOS DE PEDRAS MINAS

A Deputación Provincial de Pontevedra, ven de conceder ao Concello de Catoira, ao abeiro das bases reguladoras e convocatoria de subvención para “A SUPRESIÓN DA SIMBOLOXÍA FRANQUISTA NOS ESPAZOS PÚBLICOS E A REHABILITACIÓN E SINALIZACIÓN DO PATRIMONIO HISTÓRICO-CULTURAL DIRIXIDAS AOS CONCELLOS DA PROVINCIA DE PONTEVEDRA PARA O ANO 2021”, unha subvención por importe de 5.898,50 € para a execución da actuación denominada “SINALIZACIÓN E POSTA EN VALOR DOS PETRÓGLIFOS DE PEDRAS MINAS”, cun orzamento de cinco mil novecentos oitenta e nove euros con cincuenta céntimos (5.989,50 €), IVE incluído.

A subvención foi acordada na Xunta de Goberno da Deputación de Pontevedra, na sesión do 10 de decembro de 2021, e notificada ao Concello de Catoira, con data do 16 de decembro de 2021.

De seguido procederase a tramitar o oportuno expediente de contratación para que a actuación poida atoparse executada na súa totalidade antes do 15 de setembro de 2022.

A LINGUA GALEGA NA TRANSMISIÓN DA HISTORIA LOCAL DE CATOIRA

A veciñanza de Catoira pode coñecer desde hoxe o resultado do proxecto de investigación, recuperación e divulgación da historia do noso municipio impulsado polo goberno local. Na canle de YouTube do Concello pode verse xa un vídeo de presentación que recolle fragmentos dos testemuños de persoas protagonistas nos diversos eidos das actividades produtivas, culturais, sociais, comerciais, naturais, musicais e artísticas do concello. Posteriormente iranse subindo os vídeos íntegros das 23 entrevistas levadas a cabo. Nas gravacións tamén se recollen imaxes do notable fotógrafo Francisco Buceta Gómez, máis coñecido como “Pasarín”, que o Concello ten en propiedade, coa intención de darlle maior visibilidade.

A estas «historias de vida» das nosas veciñas e veciños poderá accederse tamén a través dos códigos QR que se colocarán en diferentes puntos do termo municipal e que servirán para poñer en valor a historia local de Catoira e como legado para as vindeiras xeracións.

O proxecto foi impulsado polo Concello de Catoira e contou coa colaboración da Deputación de Pontevedra. A produción foi levada a cabo por Memoria Documental de Galicia S.L.

 

O CONCELLO CONSEGUE UNHA SUBVENCIÓN DA DEPUTACIÓN DE 6000€ PARA A SINALIZACIÓN E POSTA EN VALOR DOS PETRÓGLIFOS DE PEDRAS MINAS

Os petróglifos de Pedras Minas, recentemente descubertos, son un todo un referente na arte rupestre da provincia de Pontevedra. O conxunto atópase nun lugar actualmente non indicado así como con nula infraestrutura de visita, que permita a contemplación do elemento sen afectar ao mesmo. Con tal motivo solicitouse ésta subvención para mellorar a súa contorna inmediata.

Os obxectivos desta actuación son:

  • Contribuír á posta en valor do patrimonio arqueolóxico de Catoira.
  • Contribuír á difusión do patrimonio entre os veciños.
  • Adecuar para a visita uns importantes recursos turísticos do concello.

A actuación pretende crear unha infraestrutura de interpretación para os petróglifos de Pedras Minas, acondicionando o terreo onde se sitúan así como estudando os seus motivos para a divulgación a través de paneis explicativos.
Todos estes traballos contarán cunha estrita supervisión arqueolóxica.
Nun primeiro momento realizarase a corta da vexetación existente no lugar. Finalmente instalarase unha pasarela de contemplación de motivos así como panelería interpretativa.

PROGRAMA DE RECUPERACIÓN DO PATRIMONIO HISTÓRICO

Estanse realizando diversas accións dende o Concello de Catoira para poder poñer en valor o patrimonio do noso pobo. Unha das accións que se está executando é a recuperación de pezas de cruceiros que acabaron derrubados, ben sexa por accidentes de vehículos ou outros infortunios.
Actualmente recuperáronse as pezas dos cruceiros destruídos das Rañas, Coaxe, Arón e Portocanles, dos que se están realizando os traballos de catalogación. Estanse estudando as medidas para reintegralos ao seu lugar e dar cumprimento á lei 5/2016, do 4 de maio, do patrimonio cultural de Galicia.

 

Top