A VICEPRESIDENCIA PRIMEIRA E CONSELLERÍA DE PRESIDENCIA, XUSTIZA DE DEPORTES, CONCEDE SUBVENCIÓN AO CONCELLO DE CATOIRA

A Vicepresidencia primeira e Consellería de Presidencia, Xustiza e Deportes, concedeu, ao abeiro da Orde do 21 de marzo de 2023 pola que se establecen as bases reguladoras, de carácter plurianual e en réxime de concorrencia competitiva, dirixidas a concellos para a construción, reforma, reparación, adecuación ou mellora de instalacións deportivas de titularidade municipal e para a adquisición de material deportivo inventariable, e se procede á súa convocatoria para os anos 2023 e 2024, unha axuda por importe total de 48.589,32 €, para as actuacións de que detallan a continuación:

 

Liña Descrición da actuación Orzamento da actuación Axuda concedida 2023 Axuda concedida 2024
Liña I Acondicionamento interior de pavillón 48.236,65 € 22.698,24 € 15.891,08 €
Liña II Equipamento para o club de piragüismo 12.765,00 € 5.882,00 € 4.118,00 €

 

A subvención foi concedida por Resolución do Vicepresidente primeiro e Conselleiro de Presidencia, Xustiza e Deportes e notificada a este concello con data do 19 de xullo de 2023.

Catoira, na data da sinatura electrónica.

O ALCALDE-PRESIDENTE

Asdo. Xoán Xosé Castaño Conde.

ANUNCIO PUBLICIDADE DA SUBVENCIÓN DEPORTES (7-2023)

O CONCELLO DE CATOIRA RENOVARÁ A CUBERTA DO CLUB DE PIRAGÜISMO PARA MELLORAR A SÚA EFICIENCIA ENERXÉTICA

O alcalde de Catoira, Alberto García, procede á licitación da actuación financiada a través do Fondo de Cooperación Local 2023.

O proxecto permitirá a renovación da cuberta do Edificio Municipal de Deportes Naúticos. O acondicionamento da envolvente térmica da sede do Club de Piragüismo “As Torres-Romaría Vikinga” permitirá mellorar e corrixir as características da edificación actual, mellorando a súa eficiencia enerxética e eliminando as condensacións e filtracións de auga que se rexistran, especialmente, no ximnasio. Ademais, contémplase crear unha azotea transitable.

O orzamento obxecto de licitación ascende a 132.686,79 euros, financiado integramente polo Fondo de Cooperación Local 2023.

O CONCELLO DE CATOIRA PROXECTA CONSTRUÍR UN COMPLEXO DEPORTIVO EN OESTE

O Concello de Catoira procede á licitación do Complexo Deportivo de Catoira, en Oeste.

As pistas descubertas de tenis foron construídas hai 30 anos. Tras décadas de uso, na actualidade é o Pavillón Municipal de Deportes o espazo habilitado para a práctica do tenis, pero este recinto é utilizado por numerosos colectivos e a demanda de uso supera a dispoñibilidade. Por outra parte, hai unha pista de pádel que rexistra tamén unha elevada demanda cando a climatoloxía é favorable. Por estes motivos, o alcalde propuxo a construción dunhas novas instalacións formadas por unha pista de tenis e dúas de pádel cubertas por unha estrutura lixeira. Esta cuberta permitirá protexer as pistas da chuvia, do vento e do sol, mantendo unhas condicións de iluminación natural axeitadas.

Ademais das pistas deportivas, construirase un bloque de planta baixa, destinado a vestiarios e outros servizos. Estas instalacións sitúanse nunha parcela de case 8.000 m2, moi ben situada e comunicada, nunha contorna natural que se respecta e se protexe, e que contempla a posibilidade de acometer outras actuacións futuras.

O orzamento deste proxecto ascende a 401.374,56 euros, dos cales 321.099,65 euros, correspondentes ao 80% do total, serían financiados pola Deputación de Pontevedra ao abeiro do Programa provincial de infraestruturas e dotacións singulares para a execución da Axenda 2030. A achega do Concello será de 80.000 euros.

O CONCELLO REDACTA E APROBA O PROXECTO DE CONSTRUCIÓN DO COMPLEXO DEPORTIVO DE CATOIRA EN OESTE.

O alcalde xestionou ante a Deputación a financiación do mesmo, que ascende a 401.374,56 €

Proponse un edificio lixeiro que se configura fundamentalmente mediante unha cuberta. Baixo ela alóxanse unha pista de tenis e dúas de pádel. Para a cuberta exponse unha estrutura metálica de grandes luces que contribúa ao carácter de lixeireza e provisionalidade da edificación resolta mediante un conxunto de cerchas e correas lixeiras con lucernarios en forma de dente de serra.

Ademais das pistas deportivas, proxéctase un bloque de planta baixa, contiguo á fachada suroeste da cuberta, destinado a vestiarios e outros servizos (almacéns e instalacións), construído por unha envolvente contigua de formigón armado visto.

Baixo esta cáscara constrúese o edificio de vestiarios.

O MÉRCORES, 6 DE XULLO, ÁBRESE Ó PÚBLICO A PISCINA MUNICIPAL.

HORARIO: de luns a domingo de 12,00 a 20,00 h.


PREZOS:
 • Adultos: 1,50 € – Nenos/as ata 12 anos: 1,00 €
 • Bono Adultos (20 días): 25,00 € – Bono Infantil (20 días): 12,00 €
BONIFICACIÓN: Os/as veciños/as de Catoira que posúan o Título de Familia Numerosa terán unha bonificación do 50% nestes prezos presentando un carné específico que deberán recoller previamente no departamento de Servizos Sociais do Concello.
O uso do gorro de baño será OBRIGATORIO.
O aforo da piscina é de 72 persoas.


ENTREGA DE NOVAS MÁQUINAS PARA O XIMNASIO DO CLUB DE PIRAGÚISMO AS TORRES – ROMARÍA VIKINGA

Onte fíxose entrega das novas máquinas para o ximnasio do Club de Piragüismo As Torres – Romaría Vikinga. ??️‍♀️
Ao acto de entrega acudiron o alcalde Alberto García e o tenente de alcalde Javier César.
Estas máquinas supuxeron un investimento de 11500€
Mercaronse as seguintes máquinas:
– Seated Chest Press Machine
– Seated Cleg Extencion Machine
– Máquina Seated Row
– Máquina Shoulder Press
– Máquina linear leg Press
Esta colaboración súmase a outra anterior de novembro de 2020 na que se investiron 12000€

O CONCELLO MERCA NOVO EQUIPAMENTO PARA O XIMNASIO DO CLUB DE PIRAGÜISMO AS TORRES-ROMARÍA VIKINGA POR UN IMPORTE DE 11500€

Mercaronse as seguintes máquinas:
– Seated Chest Press Machine
– Seated Cleg Extencion Machine
– Bicicleta Indoor Cycling C510 con doble pedal
– Máquina Seated Row
– Máquina Shoulder Press
– Máquina linear eg Press
Esta colaboración súmase a outra anterior de novembro de 2020 na que se investiron 12000€
Dentro duns días o alcalde Alberto García e o tenente de alcalde Javier César Costoya farán entrega delas.

ACONDICIONAMENTO DO PAVILLÓN POLIDEPORTIVO

Aprobado pola Deputación de Pontevedra (plan Concellos 2022/23) con un presuposto de 27.600€ na liña 1 (anualidade 2022).
Consiste no acondicionamento do espacio da entreplanta ademáis de outras obras de mantemento como reparar a instalación de fontanería ou a sustitución de carpinterías exteriores.
Estas obras completaranse con outro proxecto complementario para a impermeabilización do pavillón poldeportivo por importe de 48.236,65€

OS CATOIRENSES ROSALÍA GARCÍA E FERNANDO BUSTO COMPITEN NO CAMPIONATO DO MUNDO DE MARATÓN DE PIRAGÜISMO

Este sábado pola mañá poderá seguirse desde o Auditorio Municipal de Catoira a retransmisión en streaming do Campionato do Mundo de Maratón de Piragüismo que se celebra en Romanía e no que compite o catoirense Fernando Busto “Choco” na categoría C-1 sénior.

As persoas interesadas en asistir á retransmisión no Auditorio deberán inscribirse a través do seguinte formulario de inscrición:  https://forms.gle/wC9YSHYQtF7acT3m6

Ademais de Busto, tamén participa no mundial Rosalía García, outra padexeira do Club As Torres-Romaría Vikinga, que este xoves loitará por un metal na categoría C-1 xuvenil a partir das 7:50 horas, hora peninsular.

Traxectoria dos deportistas:

ROSALÍA GARCÍA DE DIOS – Categoría C-1 XUVENIL

Compite en Pitesti (Romanía) o día 30 de setembro do 2021 ás 7:50 horas.

Ano 2021:

 • Campioa de España de media Maratón.
 • Subcampioa de España de Maratón.
 • Bronce Campionato de España de Fondo.
 • Bronce Campionato Galego de Fondo.

FERNANDO BUSTO BANDIN – Categoría C-1 SENIOR

Compite en Pitesti (Romanía) o día 2 de outubro do 2021 ás 9:30 horas.

Ano 2021:

 • Subcampión de España de Maratón, categoría absoluta.
 • Subcampión de España de media Maratón, categoría absoluta.
 • Bronce Campionato Galego de Fondo, categoría absoluta.
 • Campión da regata Internacional do Descenso do río Miño.

Resultados anteriores:

 • Campión do Mundo de Maratón disputado en Noruega 2004,  categoría xuvenil.
 • Bronce Campionato do Mundo de Maratón en Valladolid 2003, categoría xuvenil.

Cúmprese o prazo de execución das obras do campo de fútbol das Lombas

O alcalde de Catoira, Alberto García, anuncia que, grazas á axilidade na execución das obras de reforma do campo de fútbol municipal As Lombas, as renovadas instalacións estarán listas para a súa utilización dentro dun mes.

A empresa Sport Equipalia, adxudicataria deste proxecto, foi a encargada de levar a cabo as seguintes actuacións:

a) Terreo de xogo: substitución do céspede do recinto de xogo, colocando un novo céspede artificial en lugar do existente.

Desmonte e retirada de céspede artificial existente extraendo o recheo de area e o granulado de caucho. Posteriormente procedeuse á nivelación, regularización e limpeza da base de aglomerado existente, para logo instalar un sistema de céspede artificial de última xeración para a práctica de fútbol 11 e fútbol 7, con marcaxe das liñas de xogo. O proxecto tamén contemplaba a limpeza, reparación e/ou substitución dos canlóns perimetrais de drenaxe.

b) Bancada: substitución da cuberta da bancada, renovación de varandas en mal estado e reposición de asentos danados.

Colocouse unha cuberta de ferros de aceiro galvanizado, lacado con resinas plásticas, con acabado de poliéster siliconado.

c) Vestiarios: Reforma e acondicionamento de vestiarios, con supresión de barreiras arquitectónicas.

Melloráronse as características térmicas dos vestiarios, mediante un sistema de illamento térmico exterior nos paramentos e un illamento de la mineral sobre o forxado.

Renovouse a instalación de fontanería e substituíronse as portas.

Co fin de mellorar a accesibilidade eliminouse o desnivel entre o interior e o exterior mediante unha rampla.

A empresa adxudicataria incluíu ademais na súa oferta dúas melloras: a substitución do portal de acceso ao campo e a substitución e mellora dos grupos de presión de auga e das tubaxes de aspiración e impulsión.

O orzamento total de execución das obras ascendeu á cantidade de 236.143,60 euros e contaba cun prazo de execución de 3 meses.

Este proxecto contou cunha subvención da Xunta de Galicia, que foi solicitada por Alberto García con data do 7 de agosto de 2020, e que se formalizou mediante a sinatura dun convenio de colaboración entre ambas entidades o día 4 de novembro de 2020.

Top