HORARIOS:
DE XULLO ATA 15 DE AGOSTO: DE 14.00H – 21.00H DE LUNS A SÁBADO, E OS DOMINGOS DE 13.00H. – 21.00H.
DO 15 AO 30 DE AGOSTO: DE 13.00H – 20.00H. DE LUNS A SÁBADO, E OS DOMINGOS DE 12.00H. – 20.00H.
PREZOS:
Maiores de 12 anos…………….. 4,00 €
Rapazada ata 12 anos ……….. 2,00 €
Ofrécese a posibilidade de adquirir bonos con desconto nas seguintes modalidades:
Bono 20 días ……………………… 60,00 €
Bono rapazada 20 días ……….. 30,00 €
Bono verán ………………………… 80,00 €
Bono verán rapazada ………….. 55,00 €
AS FAMILIAS NUMEROSAS E FAMILIAS MONOPARENTAIS TERÁN UN DESCONTO DO 50% NO PREZO.
OS ABONOS SOLICITARANSE NA BIBLIOTECA MUNICIPAL E OS CARNÉS PARA FAMILIAS NUMEROSAS E MONOPARENTAIS NO
DEPARTAMENTO DE SERVIZOS SOCIAIS.
PAGAMENTO:
BONOS: ÚNICAMENTE POR TRANSFERENCIA BANCARIA.
ENTRADAS INDIVIDUAIS: ÚNICAMENTE CON TARXETA.
PROCEDEMENTO DE PAGO DOS BONOS:
Os usuarios deberán ingresar o importe nunha das seguintes contas bancarias do Concello:
ABANCA: ES04 2080 5109 0530 4000 1239
SANTANDER: ES37 0238 8285 2006 6000 0271
Poñendo como concepto “bono piscina”, e achegar o resgardo do ingreso á biblioteca xunto co seu DNI.
Nese momento faráselle entrega do carné correspondente.
Top