PODERÁN PARTICIPAR NO PROGRAMA TODAS AS PERSOAS QUE REÚNAN ALGÚN DOS SEGUINTES REQUISITOS:

REQUISITOS:

Ser pensionista de xubilación do Sistema Público Español de Pensións.

Ser pensionista de viuvez con 55 ou máis anos cumpridos.

Pensionistas por outros conceptos, ou perceptor de prestacións ou subsidios de desemprego, en tódolos casos con 60 anos cumpridos.

Ser titular ou beneficiaria/o do sistema da Seguridade Social, con 65 anos cumpridos.

Ser emigrante retornada/o a España e pensionista do Sistema público da Seguridade Social do país do que se ten retornado. (A/O cónxuxe non é necesario que reúna os requisitos de idade e pensión).

INFORMACIÓN: Departamento de Servizos Sociais Comunitarios do Concello.

PRAZO: Do 1 ata o 22 de xullo de 2024.

**AS PERSOAS QUE XA ESTÁN ACREDITADAS DEBERÁN COMUNICAR AOS SERVIZOS SOCIAIS QUE ESTÁN INTERESADAS EN PARTICIPAR ESTA TEMPADA.

BANDO TURISMO IMSERSO 2024-25

Top