Publícase o listado definitivo de integrantes da bolsa de emprego de auxiliares administrativos:

BOLSA AUX ADMVO. LISTA DEFINITIVA

Publícase a acta de puntuacións da fase de concurso e listado provisional das/os integrantes da bolsa de emprego.

ACTA PUNTUACIÓNS PROVISIONAIS CONCURSO

Publícase a resolución de impugnacións e cualificación definitiva do exame test.

ACTA DEFINITIVA FASE OPOSICIÓN

Publícase a acta de constitución do tribunal, resolución de impugnacións e calificación do exame test, así como o novo cadro de respostas.

ACTA TRIBUNAL FASE OPOSICIÓN

FOLLA CORRECCIÓN 2

 

Publícase o test e o cadro de respostas do exercicio da fase de oposición para a selección de integrantes da bolsa de emprego de auxiliar administrativo.

Test: TEST BOLSA ADVO

Cadro de respostas:  CORRECCIÓN TEST

 

Publícase a aprobación da lista definitiva de persoas aspirantes admitidas e excluídas para participar no proceso de selección das/dos integrantes dunha Bolsa de Emprego de Auxiliares Administrativos, designación do tribunal e datas da súa constitución e de realización do exercicio de oposición.

RESOLUCIÓN LISTA DEFINITIVA, TRIBUNAL E DATA EXAME

https://catoira.sedelectronica.gal/board/9753e838-f59b-11de-b600-00237da12c6a/

 

Top