A Deputación Provincial de Pontevedra concedeu ao Concello de Catoira una SUBVENCIÓN PARA O FINANCIAMENTO DOS CUSTOS DA PRESTACIÓN DE SERVIZOS DE INFORMACIÓN E ATENCIÓN AO PÚBLICO NA OFICINA DE TURISMO DE CATOIRA, adherida á Rede de Oficinas de Turismo INFO Rías Baixas, para o ano 2023.

A subvención, por importe de 6.241,27 euros, foi concedida pola Xunta de Goberno da Deputación Provincial na sesión ordinaria do día 13 de xaneiro de 2023, logo de ser solicitada polo Concello de Catoira ao abeiro da correspondente convocatoria.

A prestación do servizo realizouse durante 6 meses, entre o 30 de maio e o 29 de novembro de 2023. O pagamento da citada subvención farase una vez remitida á Deputación Provincial a documentación xustificativa na forma e prazo indicado nas Bases Reguladoras da convocatoria.

ANUNCIO SUBVENCIÓN INFORMADOR TURÍSTICO

Top