ANUNCIO da convocatoria no Boletín Oficial da Provincia de Pontevedra:

ANUNCIO BOPPO

BASES reguladoras da creación dunha bolsa de emprego para a selección de funcionarias/os interinas/os pertencentes á escala de administración xeral, auxiliares administrativos, do concello de Catoira, co obxecto de cubrir postos vacantes con carácter temporal ou satisfacer necesidades puntuais previstas na lexislación vixente:

BASES MODIFICADAS RESOLUCIÓN ALCALDÍA 29-09-23

Prazo para presentación de solicitudes: do 29 de setembro ao 18 de outubro de 2023, ambos incluídos.

Top