➢ MODALIDADE TODO INCLUÍDO:
Estadía 10 días e 9 noites con tratamento termal e aloxamento e manutención en réxime de pensión completa. As quendas terán lugar durante o período comprendido entre o 22 de outubro e o 31 de decembro.
➢ BENEFICIARIOS/AS:
Persoas maiores de 60 anos ou maiores de 55 que reúnan a condición de pensionista da Seguridade Social, que se atopen en condicións de participar no programa e que se vallan por si mesmas para as actividades básicas da vida diaria.
➢ PRAZO DE SOLICITUDE: Ata o 18 de outubro.
➢ PREZO: Segundo balneario escollido.
➢ INSCRICIÓN: Departamento de Servizos Sociais Comunitarios do Concello.
Top