BANDO
XOAN XOSÉ CASTAÑO CONDE , ALCALDE- PRESIDENTE DO CONCELLO DE CATOIRA (PONTEVEDRA)
FAI SABER:
Que está aberto o prazo de inscrición para
PROGRAMA DE VACACIÓNS PARA MAIORES DO IMSERSO TEMPADA 2023/24
PODERÁN PARTICIPAR NO PROGRAMA TODAS AS PERSOAS QUE REÚNANALGÚN DOS SEGUINTES REQUISITOS:
➢ REQUISITOS:
Ser pensionista de xubilación do Sistema Público Español de Pensións.
Ser pensionista de viuvez con 55 ou máis anos cumpridos.
Pensionistas por outros conceptos, ou perceptor de prestacións ou subsidios dedesemprego, en tódolos casos con 60 anos cumpridos.
Ser titular ou beneficiaria/o do sistema da Seguridade Social, con 65 anos cumpridos.
Ser emigrante retornada/o a España e pensionista do Sistema público daSeguridade Social do país do que se ten retornado.
(A/O cónxuxe non é necesario que reúna os requisitos de idade e pensión).
➢ INFORMACIÓN: Departamento de Servizos Sociais Comunitariosdo Concello.
➢ PRAZO: ata o 26 de xullo de 2023.
**AS PERSOAS QUE XA ESTÁN ACREDITADAS DEBERÁNCOMUNICAR AOS SERVIZOS SOCIAIS QUE ESTÁN INTERESADAS EN PARTICIPAR ESTA TEMPADA.
Catoira, 3 de xuño de 2023
O ALCALDE –PRESIDENTE
Top