alcalde en funcións de Catoira, Alberto García, remitiu unha proposta ao Administrador de Infraestructuras Ferroviairias (ADIF) para o acondicionamento e a mellora da accesibilidade do paso peonil subterráneo da Estación. No documento suxírese a construción dunha rampla que elimine as barreiras arquitectónicas existentes, xa que, debido ás obras realizadas, quedou inutilizable para as persoas con mobilidade reducida ou persoas con carriños de bebé.

O pasado luns, García enviou outro escrito en resposta a unha comunicación recibida da Dirección General de Conservación y Mantenimiento que informaba da finalización das obras do Paseo de Xelmírez e a supresión definitiva do paso a nivel do P.Q. 58/661 (no acceso á antiga Cedonosa). Desde o Concello advírtese que “non se poderá suprimir ningún servizo, sen antes recibir a obra do Concello”.

Top