O alcalde xestionou ante a Deputación a financiación do mesmo, que ascende a 401.374,56 €

Proponse un edificio lixeiro que se configura fundamentalmente mediante unha cuberta. Baixo ela alóxanse unha pista de tenis e dúas de pádel. Para a cuberta exponse unha estrutura metálica de grandes luces que contribúa ao carácter de lixeireza e provisionalidade da edificación resolta mediante un conxunto de cerchas e correas lixeiras con lucernarios en forma de dente de serra.

Ademais das pistas deportivas, proxéctase un bloque de planta baixa, contiguo á fachada suroeste da cuberta, destinado a vestiarios e outros servizos (almacéns e instalacións), construído por unha envolvente contigua de formigón armado visto.

Baixo esta cáscara constrúese o edificio de vestiarios.

Top