O sector ferroviario de CCOO presentou ao Concello de Catoira diversas iniciativas que se propoñen impulsar a creación dunha rede de proximidade provincial sobre a actual infraestrutura e optimizar a dispoñibilidade da rede ferroviaria existente.

A intención do plan de transporte de proximidade, acordado cos municipios provinciais próximos á rede ferroviaria, é xestionar trens económicos e frecuentes que respondan as necesidades de conexión da poboación co Eixo Atlántico e coordínense coa Alta Velocidade e as relacións ferroviarias portuguesas. Entre estas liñas de actuación, para favorecer os servizos ferroviarios de proximidade, destacaron os sindicalistas “idea piloto” para crear un servizo de proximidade transfronteirizo co veciño Portugal.

Organizar o servizo de trens, previo ao escenario de pandemia, implica dispoñer de horarios que cubran as necesidades dos desprazamentos diarios entre núcleos de poboación próximos e ampliar o número de paradas comerciais en Catoira, para facer da estación de tren, pola súa especial situación xeográfica, un nodo de intermodalidad que conecte e ofreza servizos á área territorial da Comarca de Barbanza.

Xestionar a coordinación de ligazóns na estación de Catoira, para asegurar a continuidade do transporte de viaxeiros, require contar co recurso de intermodalidad, é dicir, o emprego de diferentes medios de transporte que resultan necesarios para favorecer os desprazamentos en trens de proximidade, media e longa distancia dos municipios de Boiro, Pobra do Caramiñal, Rianxo, Ribeira e do propio municipio de Catoira, sinalou Antón Conde, Secretario Xeral do sector na provincia.

Solicitouse do rexedor que traslade ao Pleno unha moción que reclame unha rede de proximidade para a provincia que teña como punto de arranque a conexión transfronteiriza co veciño Portugal.

REUNIÓN CCOO CATOIRA GALEGO

Top