BANDO

DON ALBERTO GARCÍA GARCÍA, ALCALDE-PRESIDENTE DO CONCELLO DE CATOIRA (PONTEVEDRA)

INFORMA:

PROGRAMA DEPOTERMAL DE PERNOCTACIÓN EN SPA, BALNEARIO OU TALASO.

Organizado pola Deputación Provincial xunto co Concello de Catoira

CONTIDO: O Programa ofrece unha estancia de seis días e cinco noites (de domingo a venres) nun hotel con spa, balneario ou outro tipo de instalación similares, na provincia de Pontevedra, en réxime de pensión completa, incluídos os traslados en autocar desde o Concello ata os establecementos e viceversa.

BENEFICIARIOS/AS:
– Persoas nacidas antes do 1 de xaneiro de 1973.
– Pensionistas da seguridade social.
– Persoas que precisen de respiro familiar, mediante informe da
traballadora social.
– Persoas cunha discapacidade igual ou superior ao 65%.

PRAZO DE SOLICITUDE: Ata o 8 de maio de 2023.

PREZOS: Os prezos a aboar determinaranse en función da renda persoal de forma individual e mensual da persoa solicitante.

INSCRICIÓN: No departamento de servizos sociais do Concello.

Depotermal pernoctacion 2023

Top