A Deputación Provincial de Pontevedra ven de conceder ao Concello de Catoira, ao abeiro do PLAN CONCELLOS PARA A ACTIVACIÓN DO EMPREGO 2023 (LIÑA 3), unha subvención por importe de 97.198,35 €, para a realización do proxecto “BRIGADA DE OBRAS E SERVIZOS 2023”, e suporá a contratación De 10 traballadores/as.

As subvención foi concedida pola Xunta de Goberno da Deputación Provincial na sesión ordinaria do 23 de decembro de 2022, logo de ser solicitada polo Concello de Catoira ao abeiro da devandita convocatoria, e comunicada á administración municipal o pasado día 29 de decembro.

O proxecto, iniciouse o pasado 16 de xaneiro e rematará o 31 de decembro do presente. O pagamento da citada subvención farase unha vez remitida á Deputación Provincial a documentación xustificativa na forma e prazo indicado nas Bases Reguladoras do citado Plan.

Catoira, 23 de xaneiro de 2023
O ALCALDE-PRESIDENTE

ANUNCIO PUBLICIDADE PLAN CONCELLOS EMPREGO

Top