Resolución da alcaldía sobre a adxudicación da obra de “IMPERMEABILIZACIÓN DO PAVILLÓN POLIDEPORTIVO” á empresa ECO COMPOSTELA, S.L. por importe de 48.201,75€

RESOLUCIÓN DA ALCALDÍA ADXUDICACIÓN OBRA IMPERMEABILIZACION PAVILLON (11-2022)

Resolución da alcaldía sobre a adxudicación da obra “ACONDICIONAMENTO DE PATIOS DE ESCOLAS INFANTÍS MUNICIPAIS” á empresa CONSTRUCCIONES LEMOS MARTINEZ, S.L. por importe de 19.890,00€

RESOLUCIÓN DA ALCALDÍA ADXUDICACIÓN OBRA PATIOS ESCOLAS (11-2022)

Resolución da alcaldía sobre a adxudicación da obra “ACONDICIONAMENTO DA PRAZA DE SANTA BAIA” á empresa COCIGAL 2013, S.L. por importe de 19.775,82 €

RESOLUCIÓN DA ALCALDÍA ADXUDICACIÓN OBRA PRAZA STA BAIA (11-2022)

Top