Aula Mentor é un programa de formación non regulada a través de internet, flexible e con titorización personalizada, dirixido a persoas adultas maiores de 18 anos. O programa ten como obxectivos: contribuír á mellora da cualificación profesional, promover o desenvolvemento das competencias no uso das TIC, e poñer á disposición da veciñanza unha oferta formativa de calidade e sensible ás necesidades do ámbito rural.
O Programa Aula Mentor conta cunha oferta formativa de máis de 200 cursos referenciados ao Catálogo Nacional de Cualificaciones Profesionales. Trátase de cursos de formación cunha duración de 30 a 50 horas lectivas impartidas ao longo de dous meses cun custo da matrícula de 48 euros por curso.
Pódese consultar toda a oferta formativa telemática da Aula Mentor na seguinte ligazón:
Ante calquera consulta podedes acudir de forma presencial á Aula CeMIT – Mentor situada na rúa do Concello, 14. Ou poñervos en contacto a través do teléfono 616 842 467 en horario de 9:30 a 14:00 horas ou a través do correo electrónico: catoira@aulamentor.es
Top