O Instituto para a Diversificación e Aforro da Enerxía (IDAE) aproba os proxectos de instalación de aerotermia sostible por un importe total de 55340€ cunha subvención máxima FEDER do 85% que ascende a 47039€.
A achega da Deputación é dun 8% de fondos propios (4427€).
A achega do concello é dun 7% de fondos propios (3873€).
Este orzamento será para actuacións na escola unitaria e a gardería de Dimo.


Tamén se recibe unha subvención do IDAE para a instalación de paneis solares fotovoltaicos sostibles para autoconsumo conectados á rede nos edificios do CPI de Progreso e o pavillón de deportes por importe de 21564,62€

Top