A empresa STAC (Sistemas Técnicos del Accesorio y Componentes) é a propietaria dos antigos terreos de Cedonosa nos que pretende exercer proximamente a súa actividade.
Toda aquela persoa que desexe solicitar un posto de traballo nesta empresa pode presentar o seu Curriculum Vitae no Departamento de Emprego deste Concello o cal, posteriormente, os trasladará á citada empresa.
Catoira, 6 de Setembro de 2022
O Alcalde
D. Alberto García García
Top

Edificio Multiusos Rúa do Concello, 1 36612, Catoira (Pontevedra)

Tf. 986 54 60 14

concello.catoira@eidolocal.es