Ante a desinformación e manipulación que se está levando a cabo coa obra de “CREACIÓN DE CUBERTA NO PARQUE INFANTIL DA ALAMEDA DE CATOIRA” véxome na obriga de informar o seguinte:

  1. A solicitude de subvención para a realización da citada obra é iniciativa deste Alcalde, con data do 10/02/2022.
  2. O orzamento total da obra é de 48.398,73 €, dos cales o Concello de Catoira aporta 9.679,75 €, polo que a Xunta de Galicia, aporta 38.718,98 €, e non 48.398,73 €.
  3. O día 10/2/2022, cando se presenta a solicitude da subvención na sede electrónica da Xunta de Galicia, comunícaselle ao concelleiro do PP.
  4. Con data do 8/7/2022, por Resolución deste alcalde adxudicouse a citada obra á empresa Construcciones Lemos Martínez, S.L., por importe de 48.245€, sendo a oferta económica máis vantaxosa. Para a contratación da obra, presentáronse ademais as seguintes empresas: Movimiento de Aridos y Construcciones de Arosa, S.L., Padinsa Salnés, Reformas 3 Torres, S.L.

Esperamos que con esta información quede aclarado para os veciños/as de Catoira.

E para rematar, dicir que os cartos destinados á realización de obras no Concello, non son nin do BNG, nin do PP, nin di PSOE, son do Concello e dos veciños/as de Catoira que lle corresponden polo pago dos seus impostos.

Catoira, 25 de agosto de 2022.

O Alcalde – Presidente.

Alberto García García.

NOTA INFORMATIVA PARQUE

Top