Solicitude de postos no mercado da Romaría Vikinga 2022

Prazo: Do 27 de xuño ao 29 de xullo.

Podense descargar as Bases e o formulario de inscripción no taboeiro de anuncios da sede electrónica do Concello de Catoira.

https://catoira.sedelectronica.gal/board

Podese presentar a solicitude a traves dunha instancia xenérica na propia sede electrónica adxuntando o formulario cuberto e asinado.

 

Top