Solicitude de participación como tripulación no Desembarco Vikingo 2022

Prazo: Do 1 ao 22 de xullo.

Podense descargar as Bases e o formulario de inscripción no taboleiro de anuncios da sede electrónica do Concello de Catoira.

https://catoira.sedelectronica.gal/board

Podese presentar a solicitude a traves dunha instancia xenérica na propia sede electrónica adxuntando o formulario cuberto e asinado.

Top