Está aberto o prazo de inscrición para programa de vacacións para maiores do imserso tempada 2022/23

Poderán participar no programa todas as persoas que reúnan algún dos seguintes requisitos:

  • Ser pensionista de xubilación do Sistema Público Español de Pensións.
  • Ser pensionista de viuvez con 55 ou máis anos cumpridos.
  • Pensionistas por outros conceptos, ou perceptor de prestacións ou subsidios de desemprego, en tódolos casos con 60 anos cumpridos.
  • Ser titular ou beneficiaria/o do sistema da Seguridade Social, con 65 anos cumpridos.
  • Ser emigrante retornada/o a España e pensionista do Sistema público da Seguridade Social do país do que se ten retornado.
  • (A/O cónxuxe non é necesario que reúna os requisitos de idade e pensión).

INFORMACIÓN: Departamento de Servizos Sociais Comunitarios do Concello.

PRAZO: ata o 30 de xullo de 2022.

Top