PROGRAMA DEPOTERMAL DE ASISTENCIA DIARIA

Organizado pola Deputación Provincial xunto co Concello de Catoira

CONTIDO: A metodoloxía do programa consiste en pasar cinco días consecutivos,en quendas de mañá ou tarde, de luns a venres, nun establecemento hostaleiro (balneario, spa, talaso…) da provincia, facilitando o transporte desde os concellos ata o
establecemento e viceversa.

BENEFICIARIOS/AS:

  • Persoas nadas antes do 1 de xaneiro 1972.
  • Pensionistas da seguridade social.
  • Persoas que precisen de respiro familiar, mediante informe da traballadora social.
  • Persoas cunha discapacidade igual ou superior ao 65%.

PRAZO DE SOLICITUDE: Ata o 2 de maio de 2022.

PREZO: Os prezos determinaranse en función da renda persoal de forma individual e mensual.

INSCRICIÓN: No departamento de Servizos Sociais do Concello.

 

 

 

 

 

 

 

 

PROGRAMA DEPOTERMAL DE PERNOCTACIÓN EN SPA, BALNEARIO OU TALASO.

Organizado pola Deputación Provincial xunto co Concello de Catoira

CONTIDO: O Programa ofrece unha estancia de seis días e cinco noites (de domingo a venres) nun hotel con spa, balneario ou outro tipo de instalación similares, na provincia de Pontevedra, en réxime de pensión completa, incluídos os traslados en  autocar desde o Concello ata os establecementos e viceversa.

BENEFICIARIOS/AS:

  • Persoas nacidas antes de 1972.
  • Pensionistas da seguridade social.
  • Persoas que precisen de respiro familiar, mediante informe da traballadora social.
  • Persoas cunha discapacidade igual ou superior ao 65%.

PRAZO DE SOLICITUDE: Ata o 2 de maio de 2022.

PREZOS: Os prezos a aboar determinaranse en función da renda persoal de forma individual e mensual da persoa solicitante.

INSCRICIÓN: No departamento de servizos sociais do Concello.

Top