Carlos Arce Chamorro e Juan Ramón Vidal Romaní, investigadores do Instituto Universitario de Xeoloxía, da Universidade da Coruña, son os autores dun estudo de recente publicación, dedicado á datación dos depósitos do Río Ulla no noso concello.

Os datos que achegan son froito do traballo de campo feito por Vidal Romaní e colabores en xuño de 2010, mais as investigacións da tese de doutoramento de Carlos Arce (dirixida polo propio Vidal Romaní).

Á luz dos resultados obtidos , afirman que os depósitos da Balastrera e das Lombas son moito máis antigos do que se pensaba ata o momento , cunha idade que vai desde os 180.000 anos nas partes mais baixas observadas, ata os 70.000 anos nas zonas mais superficiais.

Comparando as mostras estudadas en Catoira cos sedimentos e restos fósiles atopados noutros enclaves, os autores fan unha reconstrución de como sería a costa galega no penúltimo ciclo glaciar. A liña de praia quedaría 35 km mais lonxe, e o Umia
desembocaría no medio dunha ampla chaira continental.

Do mesmo xeito que As Torres do Oeste son peza imprescindible para coñecer as invasións normandas, os depósitos de Borreiros e As Lombas tamén o son para comprender as invasións do mar nos últimos 15.000 anos.

Cronología finipleistocena de los depósitos fluviales costeros en la desembocadura del Río Ulla en la Ría de Arousa (Galicia) mediante datación OSL

Top