A finalidade desta intervención é mellorar a seguridade na contorna, tanto dos viaxeiros que usan o transporte como dos veciños. O investimento necesario para levar a cabo as obras ascende a 180.599€.

Top