O Concello de Catoira informa que se realizaron tarefas de mantemento en todos os parques infantís municipais, de xeito que a día de hoxe están todos revisados, adecentados e reparados.
Dende xuño de 2019 a xuño de 2020 non se levou a cabo ningún mantemento nos mesmos. Tampouco se limparon as cunetas das estradas locais, non se repuxeron espellos, non se cambiaron paneis informativos, non se arranxaron paseos peonís, non se limparon fontes e lavadoiros e non se pintaron e sinalizaron as estradas municipais.
Top