Debido ás circunstancias derivadas pola pandemia da COVID 19, que neste ano nos afectou no desenvolvemento das actividades de verán que organiza o Concello, Comunícaselles ás/os nais/pais daqueles menores que non asistiron no mes de agosto e que estean interesadas no reintegro da cuota que abonaron para participar nas actividades lúdicas ou deportivas, que poderán pasar polas dependencias municipais durante o mes de setembro.

Top