REQUISITOS:

Ser pensionista de xubilación ou incapacidade permanente do Sistema de Seguridade Social español.

Ser pensionista de viuvedade con 55 ou máis anos cumpridos.

Pensionistas por outros conceptos, ou perceptor de prestacións ou subsidios de desemprego, en tódolos casos con 60 anos cumpridos.

Ser asegurado ou beneficiario do sistema da Seguridade Social, con 65 anos ou máis de idade.

(O/A cónxuxe/parella non é necesario que reúna os requisitos de idade e pensión).

INFORMACIÓN: Servizos Sociais Comunitarios do Concello.

PRAZO: ata o 30 de setembro de 2021.

 

Top