O Concello de Catoira está a acometer traballos de mantemento e mellora das instalacións da escola unitaria de Dimo de cara ao inicio do próximo curso.

Tras retirar materiais obsoletos, traballadores do Concello procederon ao pintado das aulas e á colocación de mobiliario e o encerado.

Top