A Deputación Provincial de Pontevedra concedeu unha subvención ao Concello de Catoira por importe de 8000 euros, no marco dun convenio asinado entre ambas entidades para o apoio á celebración simbólica da Romaría Vikinga mediante unha programación especial realizada durante a primeira fin de semana de agsosto de 2020. O convenio foi asinado con data de 19 de setembro de 2020.

Top