A Axencia Turismo de Galicia, dependente da Xunta de Galicia, vén de conceder unha subvención ao Concello de Catoira por importe de 5000 euros, no marco dun convenio asinado entre ambas entidades para o apoio á celebración da Romaría Vikinga 2020. O convenio foi asinado con data de 24 de setembro de 2020.

Top