HORARIO: de luns a domingo de 12,00 a 20,00 h.
PREZOS:
Adultos: 1,50 € – Nenos/as ata 12 anos: 1,00 €
Bono Adultos (20 días): 25,00 € – Bono Infantil (20 días): 12,00 €
BONIFICACIÓN: Os/as veciños/as de Catoira que posúan o Título de Familia Numerosa terán unha bonificación do 50% nestes prezos presentando un carné específico que deberán recoller previamente no departamento de Servizos Sociais do Concello.
POR MOR DA SITUACIÓN DERIVADA DA COVID-19 É OBRIGATORIO SEGUIR ESTRITAMENTE AS INDICACIÓNS DOS SOCORRISTAS.
O uso do gorro de baño será OBRIGATORIO, tamén a máscara nas zonas comúns.
O aforo da piscina é de 75 persoas.

Top