O Concello de Catoira abre prazo para que os interesados/as poidan inscribirse na BOLSA DE EMPREGO para cubrir un posto de informador/a turístico/a.

  • TIPO DE CONTRATO: LABORAL TEMPORAL A TEMPO PARCIAL (18 horas semanais, distribuídas de martes a domingo, en horario de mañá e tarde).
  • DURACIÓN DO CONTRATO: 5 meses
  • RETRIBUCIÓN: 6.872,95 Euros brutos.
  • TITULACIÓN MÍNIMA ESIXIDA: Algunha das seguintes titulacións: Diplomatura-Grao en Turismo, Ciclo superior en Guía, Información e Asistencias Turísticas ou Ciclo Superior en Comercialización Turística e Guía, Certificado de profesionalidade e promoción turística local e información ao visitante (Código HOTI0108).
  • VALORARASE: Formación complementaria e experiencia en posto similar.
  • PRAZO DE INSCRICIÓN NA BOLSA DE EMPREGO: do 10 ao 16 de Xullo.
  • INSCRICIÓNS: Deberán aportar un Curriculum Vitae actualizado e documentación que avale os méritos alegados e a titulación esixida.
  • INFORMACIÓN E INSCRICIÓNS: DEPARTAMENTO DE EMPREGO E DESENVOLVEMENTO LOCAL.
Top