O Concello vai colocar avisos na contorna da Lagoa Pedras Miúdas alertando que non está permitido bañarse na mesma.
A petición do Goberno local, a Xefatura Territorial da Consellería de Sanidade emitiu un informe, con data de febreiro deste ano, no que establece que esta área non se pode incluír no censo oficial de zonas de baño debido a que o acceso á auga é “difícil e nalgúns casos perigoso” debido a que as marxes da lagoa son de material rochoso irregular e a que faltan varias pezas do cercado que a rodea polo lado leste. Ademais, non hai análises da auga que descarten a posible presenza de contaminantes químicos, ao tratarse dunha antiga canteira.

Top